LAMINARIACEAE

 • Buletang

  Klik for at læse mere

  Buletang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sapangaasat
  Latinsk navn: Ascophyllum nodosum
  Engelsk navn: Norwegian Kelp, Knotted Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Laminariaceae  Buletang vokser langs beskyttede klippekyster fra tidevandszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Algen findes i Vestgrønland indtil omkring 72° n.br. Buletang overvintrer indefrosset i isfoden, dvs. inde i en tyk isbræmme, som dannes langs klippekysten.

  Kendetegn
  Buletang er en olivengrøn brunalge med et tykt, båndformet og grenet løv. Planten har store, ovale luftblærer på skuddene samt gullige frugtlegemer, der ligner små stikkelsbær. I Grønland danner buletang frugtlegemer om sommeren.