RøDALGER

 • Fjertang, tandet

  Klik for at læse mere

  Fjertang, tandet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap uiffaa
  Latinsk navn: Ptilota serrata
  Engelsk navn: Northern Sea Fern
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Ceramiaceae  Tandet fjertang er en rødalge, som findes almindeligt i den øverste del af den altid vanddækkede zone og ned til omkring 50 meters dybde. Tandet fjertang er meget almindelig indtil omkring 79° nordlig bredde. Algen har ikke rødder, men den optager næring gennem løvets overflade. Tandet fjertang sidder ofte fasthæftet på sten, klipper, muslingeskaller eller levende bunddyr.

  Kendetegn
  Tandet fjertang kendes let på sit fint forgrenede, fjerformede løv.

 • Ledtang, arktisk

  Klik for at læse mere

  Ledtang, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nagguaasalik
  Latinsk navn: Polysiphonia arctica
  Engelsk navn: Pretty Polly
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien  Arktisk ledtang er en rødalge, som findes på stor dybde, hvor planten ofte hæfter på andre tangarter. Arktisk ledtang er en meget almindelig rødalge, som danner op til 20 cm høje, forgrenede buske. Individerne er leddelte. Arktisk ledtang forekommer i havet fra det sydligste Grønland og til omkring 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Arktisk ledtang danner trådformede og stærkt forgrenede led, så algen fremtræder som en lille, rødbrun busk med meget fine grene.

 • Nyretang

  Klik for at læse mere

  Nyretang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tartunga
  Latinsk navn: Turnerella pennyi
  Engelsk navn: Red Sea-cabbage
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Furcellariaceae  Nyretang vokser på relativt stor dybde, hvor der er sparsom bevoksning af store bladtangarter. Planten findes ofte i området, hvor de store sammenhængende bevoksninger af brunalger er ophørt i 15-20 meters dybde. Arten forekommer langs Grønlands kyster indtil ca. 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Nyretang har et bladformet løv, som hos unge planter er tydeligt nyreformet, mens det hos ældre planter er mere uregelmæssigt. Der er ingen struktur i bladene.

 • Purpurhinde, rød

  Klik for at læse mere

  Purpurhinde, rød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ameraasaq aappaluartoq
  Latinsk navn: Porphyra purpurea
  Engelsk navn: Purple Laver Seaweed (Red Nori)
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie: Bangiaceae  Rød purpurhinde er en spiselig rødalge, der bl.a. anvendes til sushi og i tangbrød. Rød purpurhinde vokser i det nederste af tidevandszonen og det øverste af den altid vanddækkede zone. Algen hæfter sig fast på sten, andre alger og rurer.

  Kendetegn
  Løvet er bladformet og afrundet til bredt lancetformet, ét cellelag tykt og rødligt til gråligt purpurfarvet. Bladet er fasthæftet til underlaget med en lille hæfteskive. Der kan udgå mere end et blad fra samme hæfteskive.

 • Purpurtråd

  Klik for at læse mere

  Purpurtråd

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nujaasat taartut
  Latinsk navn: Bangia fuscopurpurea
  Engelsk navn: Black Sea-hair
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie:Bangiaceae

  Purpurtråd er en lille trådformet rødalge, som kan danne trådede overtræk på forskellige overflader. Algen findes i tidevandszonen, hvor den kan farve et område rødbrunt. Purpurtråd trives meget fint i bølgeslagszonen, og den er meget tolerant over for saltholdighed. Algen kan også vokse i ferskvand og findes i rindende vandløb.

  Kendetegn
  Purpurtråd danner ugrenede tynde tråde, som kan blive op til 15 cm lange.

 • Ribbeblad, bugtet

  Klik for at læse mere

  Ribbeblad, bugtet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pilutakkaaq
  Latinsk navn: Phycodrys rubens
  Engelsk navn: Common Sea Oak
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Delesseriaceae


  Bugtet ribbeblad findes på mange vanddybder i den altid vanddækkede zone. Planterne nær overfladen har et smalt løv, mens planterne på dybere vand har et meget bredere løv. Bugtet ribbeblad findes i den altid vanddækkede zone ned til omkring 40 meters dybde.

  Kendetegn
  Bugtet ribbeblad har en tydelig struktur med bladstrenge, som kan minde om egeblade. Algen er farvet rød på grund af en dominans af et rødt pigment i bladene.

 • Rødblad, kile-

  Klik for at læse mere

  Rødblad, kile-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qooqqinertooq
  Latinsk navn: Coccotylus truncatus
  Engelsk navn: Coccotylus
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Phyllophoraceae


  Kile-rødblad er en ret almindelig art på dybt vand. Arten er en af de alger, som findes længst mod nord i Grønland. Kile-rødblad trives godt på dybt vand, hvor lyset er svagt. Arten findes også i fjorde med mudret bund, hvor algerne ikke kan hæfte sig fast.

  Kendetegn
  Kile-rødblad har en kort, rund stilk, hvorfra de kileformede blade strækker sig ud i vifteform. Langs bladrandene ses ofte nogle sorte yngleknopper.

 • Rødflig, tvedelt

  Klik for at læse mere

  Rødflig, tvedelt

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappilattunnguit
  Latinsk navn: Fimbrifolium dichotomum
  Engelsk navn: Fimbrifolium
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Cystocloniaceae  Tvedelt rødflig er en rødalge, som vokser i den altid vanddækkede zone og kan findes på store dybder ned til 30-40 meter under havoverfladen.

  Kendetegn
  Det bladformede løv er hos tvedelt rødflig meget regelmæssigt gaffelformet med mindre bladflige langs randen af de større blade. Bladene er størst og mest veludviklede ud mod den åbne kyst. Inde i fjordene er bladene noget smallere, og algen kan have et mere trådagtigt udseende.

 • Søl

  Klik for at læse mere

  Søl

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappilattut
  Latinsk navn: Palmaria palmata
  Engelsk navn: Dulse, Dilsk
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie: Palmariaceae  Søl er en rødalge, som har et højt indhold af proteiner, vitaminer og mineraler. Den kan tørres og spises som snack. Søl vokser i tidevandszonen og den øverste del af den altid vanddækkede zone. Planten gror på klipper, store sten og bladtang.

  Kendetegn
  Algens løv er rødt, bladformet og sammensat af flere bladgenerationer, idet nye blade dannes fra randen af de gamle blade. Algen sidder fasthæftet ved hjælp af en hæfteskive.

 • Sømos, rødt (Rødplys)

  Klik for at læse mere

  Sømos, rødt (Rødplys)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap issuatsiaa aapaluttoq
  Latinsk navn: Rhodochorton purpureum
  Engelsk navn: Red Sea Moss
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Acrochaetiales
  Familie: Acrochaetiaceae  Rødt sømos, som også kaldes rødplys, vokser især i tidevandszonen og i bølgeslagszonen på sten og klipper, hvor løvet danner et filtet overtræk. Algen består af nogle liggende tråde, der fastgør den til underlaget, og herfra udgår tynde, grenede tråde, som vokser op i vandet.

  Kendetegn
  Løvet består af rødlige og meget tynde, grenede tråde. Algen kan dække underlaget helt, så bevoksningen minder om en tæt mosbegroning.

 • Ulvehaletang, sort

  Klik for at læse mere

  Ulvehaletang, sort

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pamiuusaq taartoq
  Latinsk navn: Rhodomela lycopodioides
  Engelsk navn: Straggly Tail Weed
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Rhodomelaceae  Sort ulvehaletang forekommer meget almindeligt i tidevandszonen og i klippepytter. Arten er udbredt overalt langs Grønlands kyster bortset fra de allernordligste områder.

  Kendetegn
  Sort ulvehaletang har en eller flere hovedakser, som er tæt og stærkt forgrenet. Der dannes ofte mindre hårskud langs skudspidserne på løvet. Algen er ofte helt sort.