• Annelgræs, krybende

  Klik for at læse mere

  Annelgræs, krybende

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq tarajulimmiu
  Latinsk navn: Puccinellia phryganodes
  Engelsk navn: Creeping Alkali-grass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Krybende annelgræs vokser i store måtter med lange, rødlige udløbere. Græsarten findes på strandenge, ved elvudmundinger og på strandbredder.

  Blade og blomster
  Krybende annelgræs har korte, nåleagtige blade i to rækker og en 2-4 cm lang top med 2-4-blomstrede småaks. Toppen er udbredt under blomstringen.

 • Bunke, bølget

  Klik for at læse mere

  Bunke, bølget

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq ilingaaartumik nooqutilik
  Latinsk navn: Deschampsia flexuosa
  Engelsk navn: Common Hairgrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Bølget bunke er en løst tueformet græs, der vokser i heder, krat og græslier i S-Grønland.

  Strå og blade
  Stråene er glatte og rødlige med bløde, børsteformede grundblade og få stængelblade.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er en 3-9 cm lang top med bølgede grene og to-blomstrede brune-violette småaks. Blomsterne er omgivet af gulbrune avner.

 • Festgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Festgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Panertup ivigaa
  Latinsk navn: Hierochloe alpine
  Engelsk navn: Arctic holygrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-festgræs er en tæt, tueformet græs, der vokser i tørre heder og fjeldmarker. Mod syd er den meget sjælden, og her findes den kun højt i fjeldet.

  Strå, blade og blomster
  Fjeld-festgræs har glatte strå med brune til violette bladskeder. Bladene er indrullede og tæt dunhårede på oversiden. Blomsterstanden er en tæt top af gulbrune til brunviolette småaks. Hvert småaks har en tvekønnet blomst og to hanblomster samt en nåleformet stak.

 • Frytle, aks-

  Klik for at læse mere

  Frytle, aks-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq nakangasulik
  Latinsk navn: Luzula spicata
  Engelsk navn: Spiked Wood-rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Aks-frytle er en tueformet græs, der vokser på grusede klippeskråninger, i fjeldmark, mellem fugtigt græs og på tørre heder.

  Stængel og blade
  Stænglerne er glatte og bøjelige foroven. Bladene er flade, spidse og rendeformede med randhåret basis. Bladskederne er lysebrune.

  Blomster
  Blomsterstanden er aksagtig, hængende eller nikkende og består af tætte blomsternøgler. Blomsterne er mørkebrune og sølvskinnende.

 • Frytle, varde-

  Klik for at læse mere

  Frytle, varde-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq nukerualik
  Latinsk navn: Luzula confusa
  Engelsk navn: Northern Wood-rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Varde-frytle er almindelig i hele Grønland på tørre heder og i klippeområder. Planten vokser i løse tuer.

  Blade og blomster
  Varde-frytle har flade, rendeformede blade og stængler med 2-5 tætblomstrede nøgler. De yderste nøgler sidder på stive, skå stilke, og de midterste er næsten ustilkede. Blomsterne har brune, hindeagtige blosterblade.

 • Gulaks, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Gulaks, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq kajuartumik nooqutilik
  Latinsk navn: Anthoxanthum nipponicum
  Engelsk navn: Mountain-Vernalgrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-gulaks er en tueformet græs, der vokser i tørre, græsrige heder og pilekrat i det sydlige Grønland. Planten dufter af kumarin, som også er et duftstof i kanel.

  Blade og blomster
  Fjeld-gulaks har op til 8 cm lange, lysegrønne og flade blade samt en 2-4 cm lang, aksagtig blomsterstand. Småaksene er hårede og består af 1 frugtbar blomst og 2 sterile blomster. Blomsterstanden bliver gulligbrun ved modenhed.

 • Guldhavre, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Guldhavre, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq pamiuusalik
  Latinsk navn: Trisetum spicatum
  Engelsk navn: Northern Oatgrass / Spiked Trisetum
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-guldhavre er en tæt, tueformet græs. Den vokser i snelejer, urtelier, heder og fjeldmarker.

  Strå, blade og blomster
  Fjeld-guldhavre har dunhårede strå og bløde, flade, græsagtige og dunhårede blade, der er 5-15 cm lange og 2-5 mm brede. Blomsterstanden er bøjelig, brunviolet og akslignende med 2-3-blomstrede småaks, der har udragende avner.

 • Hvene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Hvene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq nooqutarissoq
  Latinsk navn: Agrostis mertensii
  Engelsk navn: Northern Bentgrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  I Grønland findes fjeld-hvene i heder, på urtelier og på skrænter. Græsarten vokser i tætte tuer, uden udløbere.

  Strå, blade og blomster
  Fjeld-hvene har oprette strå med 1-2 knæ og flade blade, der er ru på oversiden. Blomsterstanden er en åben, udbredt top med opadrettede, tynde grene. Toppen er brunlig og består af 3 mm store 1-blomstrede småaks med dækblad og tynd, udragende stak.

 • Kogleaks, tue-

  Klik for at læse mere

  Kogleaks, tue-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq paarnarluusalik
  Latinsk navn: Trichophorum caespitosum
  Engelsk navn: Deergrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Tue-kogleaks er den eneste kogleaks i Grønland. Den vokser i moser samt på skråninger, i heder og i kær med sivevand.

  Stængel og blade
  Tue-kogleaks danner tætte tuer af talrige tynde, stribede, stive stængler. Stænglerne er omsluttet af små, syleformede blade ved basis.

  Blomster
  Hver stængel bærer et gulbrunt, 4-5 mm langt aks med 2-4 tvekønnede blomster.

 • Kæruld, polar-

  Klik for at læse mere

  Kæruld, polar-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ukaliusaq
  Latinsk navn: Eriophorum scheuchzeri
  Engelsk navn: Arctic Cottongrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Polar-kæruld er almindelig i hele Grønland. Planten vokser på våd tørve-, sand- eller lerbund ved søer, damme og langs vandløb.

  Stængel og blade
  Stænglerne er stive og glatte med oprette, rendeformede og indrullede blade.

  Blomster og frugter
  Hver stængel bærer ét endestillet, tætblomstret, kugleformet aks. Nødderne er trekantede, og de modne frø har lange, hvide uldhår.

 • Kæruld, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Kæruld, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ukaliusaq tukattoq
  Latinsk navn: Eriophorum angustifolium
  Engelsk navn: Common Cottongrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Smalbladet kæruld vokser i moser, kær og langs søbredder i V-Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglerne er glatte, runde og tynde med omskedede, græsagtige blade. Bladene er flade og rendeformede med trekantet spids.

  Blomster og frugter
  I enden af hver stængel sidder 2-6 aks på glatte, hængende stilke. Efter blomstringen vokser 2-4 cm lange, hvide uldhår ud på de modne frugter og frø. De spredes med vinden.

 • Marehalm, dunet

  Klik for at læse mere

  Marehalm, dunet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigarsuaq; Ivigakulooq
  Latinsk navn: Leymus mollis
  Engelsk navn: Lymegrass, Dunegrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Dunet marehalm findes langs kysten på sand, sten og grus samt i floddale inde i landet.

  Strå og blade
  Græssens blade er blågrønne, flade, ribbede, stive og seje. Stråene er grove og hårede foroven.

  Blomster
  Dunet marehalm har stift oprette og tæt hårede aks med 2-3 småaks ved hvert led. Hvert småaks har 3-5 blomster med spidse, stive og dunhårede yderavner.

 • Pindsvineknop, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Pindsvineknop, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kapinaluk
  Latinsk navn: Sparganium hyperboreum
  Engelsk navn: Northern Bur-reed
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-pindsvineknop er almindelig i søer, damme og vandhuller.

  Stængel og blade
  Fjeld-pindsvineknop er en vandplante med opstigende stængel fra en jordstængel på søbunden og 25-50 cm lange flydeblade, der er flade og linieformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterstandne er hævet over vandet og består af 1-4 hunaks og ét endestillet, mindre hanaks. Stenfrugten er ægformet med et meget lille næb. Frøene spredes med vandet.

 • Rapgræs, eng-

  Klik for at læse mere

  Rapgræs, eng-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq narsaviarmiu
  Latinsk navn: Poa pratensis
  Engelsk navn: Meadow-grass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Eng-rapgræs er en løst tueformet græs, der vokser i krat, heder og urtelier.

  Stængel og blade
  Bladene er omskedende, korte, flade og rende- eller linieformede med bådformet bladspids. Stænglerne er rette og trinde med 2-3 led. Planten har grove grene i toppen.

  Blomster
  Blomsterstanden er en top af småaks med 3-5 blomster i hver. Toppen er grønlig-brunviolet.

 • Rapgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Rapgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq qatsissormiu
  Latinsk navn: Poa alpina
  Engelsk navn: Alpine Meadow-grass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-rapgræs findes i utelier, pilekrat, snelejer, på heder og på gødet bund. Græsarten er småtuet.

  Stængel og blade
  Stænglerne er stift oprette med 1-2 knæ og 2-5 mm brede, tilspidsede blade. Stængelbladene er kortere end grundbladene.

  Blomster
  Blomsterstanden er en tæt, bred og rødlig til brunviolet top af småaks med 3-6 blomster hver.

 • Rottehale, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Rottehale, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Terianniaasaq ersalittoq
  Latinsk navn: Phleum alpinum
  Engelsk navn: Alpine Timothy
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-rottehale vokser i løse tuer i urtelier og krat i den sydlige del af Grønland.

  Strå og blade
  Stråene har to knæ og flade, græsgtige, linieformede blade.

  Blomster
  Blomsterstanden er en 2-3 cm lang, cylinderisk, tæt, violet dusk med et-blomstrede småaks. Yderavnerne er lange, stivhårede på kølen og ender i udadbøjede brodspidser.

 • Rævehale, polar-

  Klik for at læse mere

  Rævehale, polar-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Terianniaasaq nerumittoq
  Latinsk navn: Alopecurus alpinus
  Engelsk navn: Alpine Foxtail
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Polar-rævehale vokser på fugtig bund ved vandløb og i moser.

  Strå og blade
  Græsartens strå har 2-3 knæ og oppustede, ribbede bladskeder. Bladene er flade, glatte og ret brede.

  Blomster
  Blomsterstanden er en blød, håret, ægformet dusk med grågrønlige til violette, 1-blomstrede småaks.

 • Rørhvene, krat-

  Klik for at læse mere

  Rørhvene, krat-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Siorpaaluk
  Latinsk navn: Calamagrostis canadensis
  Engelsk navn: Bluejoint
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Krat-rørhvene vokser på fugtig til våd bund langs vandløb og ved søer samt i krat og ved mosekanter. Græsarten vokser i løse tuer.

  Strå og blade
  Stråene er oprette med 2-3 stængelblade. De er 4-7 mm brede, lange, flade og ret slappe.

  Blomster
  Krat-rørhvene har en op til 20 cm lang, løs, violet-purpurfarvet top med fine grene og 1-blomstrede småaks.

 • Siv, arktisk

  Klik for at læse mere

  Siv, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq
  Latinsk navn: Juncus arcticus
  Engelsk navn: Arctic Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Arktisk siv vokser på fugtig bund ved elv- og søbredder.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne er glatte og stift oprette med blanke, rødbrune bladskeder ved basis. De 3-10 mørkt rødbrune blomster er samlet i et tæt hoved med et enkelt støtteblad. Støttebladet er tilspidset og ligner en forlængelse af stænglen.

  Frugter
  Frugten er en mangefrøet, sortbrun kapsel med kort næb.

 • Siv, treblad-

  Klik for at læse mere

  Siv, treblad-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq nassuusalik
  Latinsk navn: Juncus trifidus
  Engelsk navn: Three-leaved Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Treblad-siv vokser i tætte tuer på tørre heder, på græskråninger og fjeldmarker.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne er oprette, tynde og meget fint stribede med gamle bladskeder ved basis og smalle, rendeformede blade. Blomsterne er samlet i 1-2 blomsternøgler, der hver har 1-3 bomster og et langt, børsteformet støtteblad.

  Frugter
  Frugten er en skinnede mørkebrun, stribet og ægformet kapsel med næb.

 • Siv, treblomstret

  Klik for at læse mere

  Siv, treblomstret

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaaraq pingasunik sikkersulik
  Latinsk navn: Juncus triglumis
  Engelsk navn: Three-flowered Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Treblomstret siv er almindelig på fugtig, kalkrig bund ved søbredder og i moser i størstedelen af Grønland. Planten vokser i løse tuer.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne e, som err stift oprette med 3-8 cm lange, sylformede grundblade og korte, skælagtige støtteblade ved blomsterstanden. Blomsterstanden består normalt af 3 blomster, som er samlet i et endestillet hoved eller nøgle.

  Frugter
  Kapslen er mørkebrun med et kort næb.

 • Star, hoved

  Klik for at læse mere

  Star, hoved

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq ammallorissoq
  Latinsk navn: Carex capitata
  Engelsk navn: Capitate Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Hoved-star vokser i tætte tuer på mager bund på heder og græslier.

  Stængel og blade
  Hoved-star har oprette stængler med 1 mm brede, rendeformede og ru blade, der er kortere end stænglerne.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er et æg- til kugleformet, tvekønnet aks med en spids af enkelte hanblomster og gulbrune dækskæl. Frugthylsterene er bleggrønne-gulbrune med næb.

 • Star, mose

  Klik for at læse mere

  Star, mose

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Masarsuup ivigaasaa
  Latinsk navn: Carex rariflora
  Engelsk navn: Mountain Bog-Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien
  Mose-star vokser i moser, på strandenge, ved søer og langs vandløb.

  Stængel og blade
  Stænglen er glat og grov med flade til svagt kølede blade og rødbrune bladskeder samt korte støtteblade med brune skeder.

  Blomster og frugter
  Mose-star har et endestillet hanaks og 1-3 hængende, stilkede hunaks. Dækskællene er ovale og sortbrune med en bleg midstribe, og frugthylstrene er elliptiske og bleggrønne.

 • Star, næb

  Klik for at læse mere

  Star, næb

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kujataata ivigaasaa
  Latinsk navn: Carex rostrata
  Engelsk navn: Bottle Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Næb-star vokser i moser og ved søbredder. Græsarten danner store, åbne bevoksninger.

  Stængel og blade
  Stænglerne er butkantede med lange, rendeformede blade. Både stængel og blade er blågrønne.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 2-4 gulbrune, smalle og linjeformede hanaks samt 2-3 tykke, cylinderiske, gulgrønne hunaks. Næb-star har brune dækskæl og ribbede frugthylstre med kløvet næb. Når de er modne, er de oppustede.

 • Star, rank

  Klik for at læse mere

  Star, rank

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq qerattaarissoq
  Latinsk navn: Carex bigelowii
  Engelsk navn: Stiff Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Rank star vokser på heder og i snelejer.

  Stængel og blade
  Rank star har tykke, kantede og stive stængler, der er ru foroven. Bladene er bueformede med lidt tilbagerullet rand.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 1 hanaks og 2-4 oprette, cylinderiske hunaks. Rank star har sortbrune dækskæl med lys midtribbe og grønne frugthylstre med kort næb.

 • Star, sort

  Klik for at læse mere

  Star, sort

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq qernaluttoq
  Latinsk navn:Carex atrata
  Engelsk navn: Black Alpine-Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Sort star vokser i tuer i heder, krat og græslier.

  Stængel og blade
  Sort star har kraftige, stive, kantede stængler med næsten flade eller svagt kølede, gulgrønne blade.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 3-6 sorte, ægformede-elliptiske aks, hvoraf de øvre/det øverste er tvekønnet med hanblomster ved basis. Sort star har spidse, sorte dækskæl og grønne, elliptiske frugthylstre med kort næb.

 • Svingel, klippe-

  Klik for at læse mere

  Svingel, klippe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq eqimattaq
  Latinsk navn: Festuca brachyphylla
  Engelsk navn: Alpine Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Klippe-svingel er en almindelig, tæt tueformet græs, som findes i hele Grønland. Den vokser i fjeldmarker, åbne heder og elvlejer.

  Strå og blade
  Græssens strå er glatte, stive og oprette med børsteformede, stive, tilspidsede blade.

  Blomster
  Blomsterstanden er en smal, tæt, grønlilla top, der består af småaks med 4-8 blomster hver.

 • Svingel, rød

  Klik for at læse mere

  Svingel, rød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq aappaluartoq
  Latinsk navn: Festuca rubra
  Engelsk navn: Red Fescue, Creeping Red Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Rød-svingel vokser i SV- og MV-Grønland på tør til fugtig bund i urtelier, græsenge, pilekrat, sandede floddale og ved ruiner. Græsarten danner løse tuer eller måtter

  Blade og blomster
  Grundbladene er stive, blågrønne og børste- til rendeformede, mens stængelbladene er flade. Bladskederne er rødlige. Blomsterstanden er en udbredt, rødlig top af småaks, der hver har 5-8 blomster.

 • Svingel, topspirende

  Klik for at læse mere

  Svingel, topspirende

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq tukattulik
  Latinsk navn: Festuca vivipare
  Engelsk navn: Viviparous Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Topspirende svingel er almindelig i hele Grønland. Græsarten er tueformet og vokser i heder, snelejer, krat, urtelier og på grusede skråninger.

  Strå, blade og småaks
  Planten har glatte strå og børsteformede blade. Småaksene er grønne til violette og samlet i en mørkviolet, akslignende top med korte grene. Småaksene er topspirende, hvilket vil sige, at der ikke udvikles frø men nye skud eller planter.