• Padderok, ager-

  Klik for at læse mere

  Padderok, ager-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nerlerit nerisassaat; Tuttut nerisaat; Naggualeeraq
  Latinsk navn: Equisetum arvense
  Engelsk navn: Common Horsetail
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Ager-padderok vokser på fugtig, leret bund i hele Grønland.

  Stængler, blade, skud og sporer
  Stænglerne er furede, hule og leddelte med meget små, skælformede blade eller skedeagtige tænder, der sidder i kranse ved hvert led. Vårskuddene er ugrenede og blegt brunlige, da de mangler klorofyl. De har et 1-4 cm langt aks af sporehuse øverst, hvor der dannes sporer. Sommerskuddene er sterile, grønne og spinkle med talrige, kransstillede grene eller "blade" ved hvert led.

 • Ulvefod, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutaasaasat
  Latinsk navn: Diphasiastrum alpinum
  Engelsk navn: Alpine Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Dværgulvefodfamilien  Bjerg-ulvefod vokser i snelejer, åbne heder, græs- og urtelier.

  Stængel, blade og skud
  De op til 50 cm lange, rodslående, krybende stængler har små skælformede blade og oprette, gaffelgrenede skud. De er blågrønne og tæt besat med 4 rækker blade.

  Sporer
  Bjerg-ulvefod er en karsporeplante. Den har 1-2 cm lange, endestillede aks med talrige sporehuse, hvori der dannes sporer. Planten formerer sig ved sporerne.

 • Ulvefod, femradet

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, femradet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillarnaasat
  Latinsk navn: Lycopodium annotinum
  Engelsk navn: Stiff Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Ulvefodfamilien  Femradet ulvefod vokser i heder med snedække og pilekrat. Planten danner ofte store bestande.

  Stængel, blade og skud
  Planten har meterlange, krybende, rodslående stængler med oprette, forgrenede skud. Bladene er stedsegrønne, lancet- eller nåleformede, sylspidse, tiltrykte til udstående og skruestillede i 5-10 rækker.

  Sporer
  Ligesom de andre karsporeplanter formerer femradet ulvefod sig ved sporer. De dannes i 1-2 cm lange, ustilkede aks med sporehuse.

 • Ulvefod, otteradet

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, otteradet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qivittut assaat
  Latinsk navn: Lycopodium annotinum
  Engelsk navn: Stiff Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Ulvefodfamilien  Otteradet ulvefod vokser i heder og fjeldmarker. Meget sjældent længst mod nord.

  Stængel, blade og skud
  De oprette, gaffelgrenede skud eller stængler er dækket af små, stedsegrønne, lancet- til nåleformede, udstående, sylspidse blade i 8-12 uregelmæssige rækker. Øverst på skuddene dannes yngleknopper.

  Sporer
  Ulvefødder er karsporeplanter, der formerer sig ved sporer dannet i sporehuse. Hos otteradet ulvefod sidder sporehusene mellem bladene.