TOKIMBLADET

 • Alperose, arktisk

  Klik for at læse mere

  Alperose, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Oqaasaq
  Latinsk navn: Rhododendron lapponicum
  Engelsk navn: Lapland Rose-bay
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Arktisk alperose er en forgrenet dværgbusk. Den vokser på tør, kalkrig bund på heder og i moser i V-og Ø-Grønland mod nord til henholdsvis Inglefield Land og Skærfjorden.

  Blade og blomster
  Arktisk alperose har ovale, læderagtige og duftende blade med rustbrune hår på undersiden. Både blade og blomster sidder i skudspidserne. Blomsterne er rødviolette med kronblade, der er vokset sammen ved grunden. De sidder 2-6 sammen i klaser på kirtelhårede stilke.

 • Birk, dværg-

  Klik for at læse mere

  Birk, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Avaalaqiaq
  Latinsk navn: Betula nana
  Engelsk navn: Dwarf Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Dværgbirk er en dværgbusk, der vokser på heder, fjeldmark og i moser.

  Grene og blade
  Bladene er spredte, blanke og runde med afrundede takker i randen. Om efteråret bliver bladene røde. De unge skud er hårede.

  Blomster og frugter
  Dværgbirk har han- og hunrakler på den samme plante. Vinden bærer blomsterstøv fra han- til hun-blomsterne. Frugtstanden er tæt og består af små, vingede nødder.

 • Birk, fjeld- (Dun-birk)

  Klik for at læse mere

  Birk, fjeld- (Dun-birk)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpik
  Latinsk navn: Betula pubescens
  Engelsk navn: Downy Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Fjeld-birk bliver op til 10 m høj i Grønland. Træet vokser i beskyttede dale i det indre SV-Grønland.

  Skud, blade og blomster
  Fjeld-birk er kroget og danner ofte kratskov. De nye skud er dunhårede. Bladene er ægformede med savtakket rand. De sidder spredt på små, grønne stilke. Om efteråret bliver bladene gule. Ældre træer angribes ofte af en svamp, der kan danne "heksekoste".
  Træet har han- og hunrakler på samme plante. Hanraklerne er lange og slappe, mens hunraklerne er kortere og faste.

 • Birk, kirtel-

  Klik for at læse mere

  Birk, kirtel-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Avaalaqiaq unnguusalik
  Latinsk navn: Betula glandulosa
  Engelsk navn: Resin Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Kirtel-birk vokser på heder og fjeldmark. Busken minder meget om dværg-birk.

  Grene og blade
  Kirtel-birk har spredte, blanke, runde blade med afundede tænder i randen. Bladene er større end hos dværg-birk. De unge skud har hvide harpikskirtler.

  Blomster og frugter
  Busken har både han- og hun-rakler. Vinden bærer blomsterstøv fra han-raklerne til hun-raklerne. Frugtstand som hos dværg-birk.

 • Bjørnebrod, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Bjørnebrod, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nunatta liilianngua
  Latinsk navn: Tofieldia pusilla
  Engelsk navn: Scottish Asphodel
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Skebladordenen
  Familie: Bjørnebrodfamilien  Fjeld-bjørnebrod er almindelig i Grønland på fugtige heder og i moser. Urten danner ofte tætte bevoksninger eller vokser i tuer.

  Stængel og blade
  Bjørnebrodens stængel er opret, bleggrøn og normalt bladløs. Ved basis af stænglen er der en bladroset. Bladene er stive, græsagtige og 2-5 cm lange med 3-7 strenge.

  Blomster
  Blomsterne er gullighvide eller hvidgrønne. De er samlet i en lang, tæt klase i enden af stænglen. Hver klase består af 5-10 blomster.

 • Blåklokke, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Blåklokke, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tikiusaaq
  Latinsk navn: Campanula gieseckiana
  Engelsk navn:Common Harebell
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Klokkefamilien  Grønlandsk blåklokke vokser i frodige og fugtige heder, urtelier, krat, fjeldmark og på græssletter.

  Stængel og blade
  Bladene har tre forskellige former. Grundbladene er runde og langstilkede, de nedre stængelblade er lancetformede og de øverste er linjeformede. Hver stængel bærer 1-2 blomster.

  Blomster
  Plantens blomster er store, klokkeformede og blå med 5-7 kronblade. I sjældne tilfælde kan blomsterne dog være hvide.

 • Blålyng

  Klik for at læse mere

  Blålyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paarmaqutikuluut
  Latinsk navn: Phyllodoce coerulea
  Engelsk navn: Mountain-heather
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Blålyng er en lav dværgbusk med opstigende grene. Planten vokser på tørre heder, der er dækket af sne om vinteren.

  Blade og blomster
  Uden blomster minder blålyng meget om fjeld-revling. Begge buske har nåleagtige, tætsiddende, stedsegrønne blade. Blålyng har nikkende, krukkeformede blomster. Kronen er først rød, senere blåviolet. Stilk og bægerblade er mørkerøde, klæbrige og kirtelhårede.

 • Bukkeblad

  Klik for at læse mere

  Bukkeblad

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qunguliusaq
  Latinsk navn: Menyanthes trifoliate
  Engelsk navn: Buckbean
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Snokronede
  Familie: Ensianfamilien  Bukkeblad er en ret almindelig sumpplante i V-Grønland, hvor planten vokser i næringsfattige, lavvandede småsøer og våde moser.

  Stængel og blade
  Plantens blade og blomster sidder på oprette stængler eller stilke over vandet. Resten af planten er under vand. Bladene sidder tre sammen.

  Blomster og frugter
  Blomsterne sidder i en stor klase og er hvide-lyserøde med gule eller violette støvknapper. Blomsterne har nektar og bestøves af insekter. Frøene kan flyde og spredes med vandet.

 • Bynke, arktisk

  Klik for at læse mere

  Bynke, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Allunaasaq, Nukappiaq
  Latinsk navn: Artemisia borealis
  Engelsk navn: Northern Wormwood; Field Sagewort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  Arktisk bynke vokser på solrig og kalkrig bund.

  Stængel og blade
  Planten har rødlige og opstigende til oprette stængler med blågrønne, fjersnitdelte blade. Bladafsnittene er linjeformede og silkehårede.

  Blomster
  Arktisk bynke har en stor grenet blomsterstand med nikkende til oprette blomsterkurve. Hver kurv er omgivet af grågrønne svøbblade og består af 5-10 orangerøde, rørformede blomster med gule grifler og støvdragere.

 • Draba, sne-

  Klik for at læse mere

  Draba, sne-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kusaap qilaatai
  Latinsk navn: Draba nivalis
  Engelsk navn: Snow Whitlow-grass
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Korsblomstordenen
  Familie: Korsblomstfamilien  Sne-draba danner småtuer og vokser på tørre, vindudsatte steder i det meste af Grønland.

  Stængel og blade
  Planten har tykke, æg- til lancetformede rosetblade og 0-3 stængelblade. Blade og stængler er hvidgrå af tætte, stjerneformede hår.

  Blomster og frugter
  De 2-10 blomster er hvide med fire kronblade. Frugterne er glatte, skråt opadrette skulper med to klapper. De sidder på korte stilke.

 • Dueurt, mos-

  Klik for at læse mere

  Dueurt, mos-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paannaangasunnguaq
  Latinsk navn: Epilobium hornemannii
  Engelsk navn: Hairy Lousewort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Myrteordenen
  Familie: Natlysfamilien  Mos-dueurt findes i mos i urtelier, langs bække og vandløb samt i moskær og snelejer.

  Stængel og blade
  Bladene er elliptiske og rødgrønne med små takker. De sidder parvis modsatte på de kantede, rødlige stængler.

  Blomster og frugter
  Dueurtens blomster er små og har fire rødviolette kronblade med fliget spids. Kapslen åbner sig med fire klapper, og frøene har hvid frøuld. De spredes med vinden.

 • Dueurt, mælke-

  Klik for at læse mere

  Dueurt, mælke-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqqorissunnguaq
  Latinsk navn: Epilobium lactiflorum
  Engelsk navn: Milky-flowered Willowherb
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Myrteordenen
  Familie: Natlysfamilien  Mælke-dueurt er almindelig i S-Grønland, hvor urten vokser i mos og fugtige urtelier.

  Stængel og blade
  Planten har kantede stængler og elliptiske til ovalt lancetformede blade med svagt tandet rand. Bladene sidder parvis modsatte.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er små og hvide med fire hvide kronblade, hvis spids er fliget. Kapslen åbner sig med fire klapper og indeholder frø med hvid frøuld. Frøene spredes med vinden.

 • El, bjerg-

  Klik for at læse mere

  El, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Palleq
  Latinsk navn: Alnus crispa
  Engelsk navn: Green Alder
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Bjergel findes i V- og S-Grønland. Planten er et lille træ eller busk, som vokser på fugtig jordbund langs vandløb og vådområder samt i pile- og birkekrat.

  Blade og blomster
  Bjergel har ægformede, rundagtige blade med savtakket rand. De er mørkegrønne og 3-10 cm lange. Blomsterne er små og samlet i han- eller hunrakler. Hanraklerne er aflange, mens hunraklerne er ægformede og træagtige som små kogler. Han- og hunraklerne sidder på samme plante.

 • Ene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Ene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillarnaq; Paarnaqulluk
  Latinsk navn: Juniperus communis alpina
  Engelsk navn: Alpine Juniper
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Granordenen
  Familie: Cypresfamilien  Fjeld-ene vokser på heder, klipper og i krat.

  Nåle og blomster
  Fjeld-ene er et lavt, busklignende nåletræ med meget lange, krybende grene. Nålene er stikkende og blågrønne med en hvid stribe. De sidder i 3-tallige kranse.
  Der er både han- og hunplanter. Hanplanterne har gullige blomster, og hunplanterne har små kogler, som udvikles til en bælgagtig frugt. Koglerne er først grønne, senere blåduggede.

 • Engkarse

  Klik for at læse mere

  Engkarse

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kaarsi narsaviarmiu
  Latinsk navn: Cardamine pratensis
  Engelsk navn: Cuckoo-flower
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Korsblomstordenen
  Familie: Korsblomstfamilien  Engkarse vokser på våd bund ved småsøer, langs vandløb og vandhuller, i grøfter, moser, kær og på enge.

  Blade og stængel
  Engkarsens stængel er opret med en bladroset ved grunden samt stængelblade. Bladene er fjersnitdelte og grønne med ovale småblade.

  Blomster
  Blomsterne er hvide, blegrosa eller lilla med gule støvknapper. De består af fire kronblade, som danner et kors. Blomsterne sidder i en endestillet klase eller halvskærm. Engkarse blomster ikke helt nordpå.

 • Ensian, salt-

  Klik for at læse mere

  Ensian, salt-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pilikkiusaq
  Latinsk navn: Gentianopsis detonsa
  Engelsk navn: Serrate Gentian
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Snokronede
  Familie: Ensianfamilien  Salt-ensian er ret sjælden og findes kun enkelte steder i SV- og NØ-Grønland. Urten vokser på strandenge og ved saltsøer.

  Stængel og blade
  Stænglerne er lange og smalle med linieformede stængelblade. Ved grunden har planten en spinkel bladroset af ovale grundblade.

  Blomster
  Salt-ensians blomster er store, blåviolette og tragtformede med fire kronblade. Blomsterne sidder i enden af stænglerne.

 • Ensian, sne-

  Klik for at læse mere

  Ensian, sne-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tungujortunnguit
  Latinsk navn: Gentiana nivalis
  Engelsk navn: Small Gentian
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Snokronede
  Familie: Ensianfamilien  Sne-ensian er Grønlands mest almindelige ensian. Planten vokser i græslier samt tørre urtelier, heder og krat.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret med ovale grundblade og elliptiske til ægformede stængelblade, der sidder parvis modsatte overfor hinanden.

  Blomster
  Urtens blomster har et langt bægerrør og fem kronblade. Kronbladene danner et langt, slankt rør med stjerneformede, blå flige. Blomsterne åbner sig kun i solskin.

 • Fåreleger, fjeld- (Engelskgræs, fjeld-)

  Klik for at læse mere

  Fåreleger, fjeld- (Engelskgræs, fjeld-)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ameraasangasulik
  Latinsk navn: Armeria scabra
  Engelsk navn: Thrift
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Hindebægerordenen
  Familie: Hindebægerfamilien  Fjeld-fåreleger eller fjeld-engelskgræs vokser i fjeldmark, heder, kær, græsland og på fugtig sand- eller grusbund.

  Stængel og blade
  De linjeformede, spidse blade er samlet i en grundstillet roset, hvorfra bladløse, rødlige stængler vokser op.

  Blomster
  Blomsterne har fem blegrosa kronblade og et hindeagtigt bæger. Blomsterne sidder 20-40 sammen i tætte, endestillede hoveder.

 • Fjeldkarse

  Klik for at læse mere

  Fjeldkarse

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Karsi qaqqarmiu
  Latinsk navn: Cardamine bellidifolia
  Engelsk navn: Alpine Bittercress
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Korsblomstordenen
  Familie: Korsblomstfamilien  Fjeldkarse vokser på grus i klipper, snelejer, urer og på fjeldmark. Planten findes i hele Grønland, sydpå dog mest i høje fjelde.

  Stængel og blade
  Planten har en roset med glatte, langstilkede og ovale eller ægformede blade samt ingen eller få stængelblade. Stænglen er grenet.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide med fire kronblade og rødviolette bægerblade. Der er 1-5 blomster samlet i hver klase. Frugterne er lange, oprette skulper. De åbner sig med to klapper, hvorved frøene slynges ud.

 • Fjeldpryd

  Klik for at læse mere

  Fjeldpryd

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qunersut
  Latinsk navn: Diapensia lapponica
  Engelsk navn: Lapland Diapensia
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Fjeldprydfamilien  Fjeldpryd vokser på heder og i fjeldmark. Dværgbusken har mange tætsiddende grene, som danner tætte tuer eller puder.

  Stængler, blade og blomster
  Planten har stedsegrønne, små rosetblade. De er helrandede, læderagtige og tungeformede med tilbagebøjet spids. Stænglerne er røde og bærer enlige, hvide blomster. Hver blomst har fem kronblade, fem støvblade og fem gulgrønne bægerblade. Blomsterne er store i forhold til resten af planten.

 • Fjeldsyre

  Klik for at læse mere

  Fjeldsyre

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Seernaq
  Latinsk navn: Oxyria digyna
  Engelsk navn: Mountain Sorrel
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Skedeknæfamilien  I Grønland er fjeldsyre almindelig overalt. Planten vokser i snelejer, urtelier, urer, fugtige klipperevner og på heder.

  Stængel og blade
  Plantens stængler er glatte og rødlige. Ved jorden har planten en roset af langstilkede, nyreformede blade. De er glatte og grønne med rød kant. I Grønland bruges bladene som salat.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er en tæt klase. Den er sammensat af meget små rødlig-grønne blomster. Frugten er en lille, flad, rødlig nød.

 • Fladbælg, strand- (Strandært)

  Klik for at læse mere

  Fladbælg, strand- (Strandært)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paarmaasat
  Latinsk navn: Lathyrus japonicus ssp. maritimus
  Engelsk navn: Seaside Plantain
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ærteblomstordenen
  Familie: Ærteblomstfamilien  Strandært er den eneste vildtvoksende ærteblomst i Grønland. Den vokser på strande, heder og i pilekrat i S-Grønland.

  Stængel og blade
  Planten har nedliggende til krybende stængler og blågrønne, ligefinnede blade med slyngtråde, brede fodflige og 2-5 par småblade.

  Blomster
  Ærteblomster har fem kronblade: en fane, to vinger og en køl dannet af to kronblade. Strandærtens blomster er blåviolette og sidder i løse klaser.

 • Fladstjerne, ranke-

  Klik for at læse mere

  Fladstjerne, ranke-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasaq siaangasoq
  Latinsk navn: Stellaria humifusa
  Engelsk navn: Low Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Ranke-fladstjerne vokser på strandegne, strandbredder og næringsrig bund. Urten danner lave måtter eller tuer.

  Stængel og blade
  Planten har 5-25 cm lange nedliggende og krybende stængler med parvis modsatte blade. Bladene er ovale og tykke.

  Blomster og frugter
  Blomsterne sidder enkeltvis eller få sammen. De har grønne støtteblade og fem hvide kronblade, der er meget dybt tvedelte.

 • Fladstjerne, stilk-

  Klik for at læse mere

  Fladstjerne, stilk-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasaq napasoq
  Latinsk navn: Stellaria longipes
  Engelsk navn: Long-stalked Starwort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Stilk-fladstjerne er en meget variabel art. Den vokser på tør bund og danner løse tuer. Planten er udbredt i hele Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglerne er oprette med grønne til blågrønne blade. De er normalt lancet- eller ægformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide med fem dybt tvedelte kronblade. Fladstjernens frugt er en kapsel, der åbner sig med seks tænder.

 • Fliglæbe, hjertebladet

  Klik for at læse mere

  Fliglæbe, hjertebladet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uummataasaaqqat
  Latinsk navn: Listera cordata
  Engelsk navn:Heart-leafed Twayblade
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Orkidéordenen
  Familie: Gøgeurtfamilien  Hjertebladet fliglæbe er Grønlands mindste orkidé. Den vokser i frodige og fugtige pilekrat, heder, urtelier og ved varme kilder.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret med to modsatte blade omkring midten. Planterne står ofte flere sammen, da jordstænglen danner sideskud.

  Blomster
  Blomsterstanden er en åben, kort klase af 3-15 rødbrune blomster. De består af tre bægerblade og tre kronblade. Det ene kronblad danner en dybt fliget læbe.

 • Frytle, varde-

  Klik for at læse mere

  Frytle, varde-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq nukerualik
  Latinsk navn: Luzula confusa
  Engelsk navn: Northern Wood-rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Varde-frytle er almindelig i hele Grønland på tørre heder og i klippeområder. Planten vokser i løse tuer.

  Blade og blomster
  Varde-frytle har flade, rendeformede blade og stængler med 2-5 tætblomstrede nøgler. De yderste nøgler sidder på stive, skå stilke, og de midterste er næsten ustilkede. Blomsterne har brune, hindeagtige blosterblade.

 • Fuglegræs

  Klik for at læse mere

  Fuglegræs

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasannguaq
  Latinsk navn: Stellaria media
  Engelsk navn:Common Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Fuglegræs vokser på gødet bund ved beboelse, på marker og ved fuglefjelde.

  Stængel og blade
  Urten er ret spinkel og kan både være nedliggende og opstigende. Stænglerne er tynde og hårede med korsvis modsatte blade. Bladene har ingen eller korte stilke.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er små og stilkede med fem hvide kronblade, der et dybt kløvede. Kapslen åbner sig med seks klapper, så frøene drysser ud af kapslen og bliver spredt.

 • Gederams, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Gederams, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paannaaq; Niviarsiaq; Appaluttorsuaq

  Latinsk navn: Chamaenerion angustifolium, Epilobium angustifolium
  Engelsk navn: Fireweed, Narrow-leafed Willow-herb, Rosebay Willow-herb
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Myrteordenen
  Familie: Natlysfamilien  Smalbladet gederams vokser på tør bund i heder, græslier, urtelier, krat, urer, på skråninger og ved ruiner.

  Stængel og blade
  Planten har kraftige, oprette stængler med spredte blade. De er smalle med bølget rand.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er en klase med 15-50 rødviolette blomster, der hver har fire kronblade. Frøene har frøuld og spredes med vinden.

 • Gederams, storblomstret

  Klik for at læse mere

  Gederams, storblomstret

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Niviarsiaq; Pannaaq; Aappaluttorsuit
  Latinsk navn: Chamaenerion latifolium, Epilobium latifolium
  Engelsk navn: Broad-leafed Willow-herb; River Beauty
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Myrteordenen
  Familie: Natlysfamilien  Storblomstret gederams vokser på fugtig og gruset bund i klitter, urer, heder og gamle flodlejer.

  Stængel og blade
  Planten har opstigende til oprette stængler med ret korte, elliptiske og blågrønne blade.

  Blomster og frugter
  Hver stængel bærer en klase af 3-16 rødviolette eller hvide blomster med fire kronblade. Frøene har frøuld og spredes med vinden.

 • Gulaks, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Gulaks, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq kajuartumik nooqutilik
  Latinsk navn: Anthoxanthum nipponicum
  Engelsk navn: Mountain-Vernalgrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-gulaks er en tueformet græs, der vokser i tørre, græsrige heder og pilekrat i det sydlige Grønland. Planten dufter af kumarin, som også er et duftstof i kanel.

  Blade og blomster
  Fjeld-gulaks har op til 8 cm lange, lysegrønne og flade blade samt en 2-4 cm lang, aksagtig blomsterstand. Småaksene er hårede og består af 1 frugtbar blomst og 2 sterile blomster. Blomsterstanden bliver gulligbrun ved modenhed.

 • Guldblomme, arktisk

  Klik for at læse mere

  Guldblomme, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sungorsiusaq
  Latinsk navn: Arnica angustifolia
  Engelsk navn: Alpine Arnica
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  Arktisk guldblomme vokser i pilekrat, fjeldmark, græsheder, ved fuglefjelde og i tørre urtelier med sandbund.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret med en bladroset ved grunden og små stængelblade. Bladene er hele og spidse. Hele planten er håret.

  Blomster og frugter
  Arktisk guldblomme bærer enlige, gule kurvblomster, der er 3-5 cm store. Randkronerne er tungeformede og skivekronerne er rørformede.
  Frugten er en nød med hvid, hårformet fnok. Frøene spredes med vinden.

 • Guldhavre, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Guldhavre, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq pamiuusalik
  Latinsk navn: Trisetum spicatum
  Engelsk navn: Northern Oatgrass / Spiked Trisetum
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-guldhavre er en tæt, tueformet græs. Den vokser i snelejer, urtelier, heder og fjeldmarker.

  Strå, blade og blomster
  Fjeld-guldhavre har dunhårede strå og bløde, flade, græsagtige og dunhårede blade, der er 5-15 cm lange og 2-5 mm brede. Blomsterstanden er bøjelig, brunviolet og akslignende med 2-3-blomstrede småaks, der har udragende avner.

 • Gøgelilje, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Gøgelilje, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Asiarpak
  Latinsk navn: Platanthera hyperborea
  Engelsk navn:Northern Green Orchid
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Orkidéordenen
  Familie: Gøgeurtfamilien  Grønlandsk gøgelilje er udbredt i SV- og SØ-Grønland, hvor urten vokser i fugtige og åbne krat, på urtelier og ved varme kilder.

  Stængel og blade
  Grønlandsk gøgelilje er en orkidé med opret stængel og 3-6 spredte, lancetformede stængelblade, der bliver mindre opefter.

  Blomster
  Blomsterstanden er et 2-11 cm langt aks med grønne eller gulgrønne blomster. Blomsterne dufter som liljekonval.

 • Gøgeurt, rhizom- (Rundbladet)

  Klik for at læse mere

  Gøgeurt, rhizom- (Rundbladet)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Milalinnguaq
  Latinsk navn: Amerorchis rotundifolia
  Engelsk navn: Round-leaved Orchid
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Orkidéordenen
  Familie: Gøgeurtfamilien  Rundbladet rhizom-gøgeurt er meget sjælden i Grønland. Orkidéen vokser på fugtig, mosrig og kalkrig bund i pilekrat, kær og på heder.

  Stængel og blade
  Orkidéen har ét ovalt eller bredt elliptisk grundblad. Stænglen er opret og bladløs.

  Blomster og frugter
  Hver stængel har 5-20 blomster. De består af tre bægerblade, to kronblade og et kronblad, der danner en tre-lappet, hvid læbe med lilla pletter.

 • Hestehale

  Klik for at læse mere

  Hestehale

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tatsip naanii
  Latinsk navn: Hippuris vulgaris
  Engelsk navn:Common Mare's-tail
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Vandstjerneordenen
  Familie: Vandspirfamilien  Hestehale er den mest almindelige vandplante i Grønland. Den vokser på lavt vand i både sure og næringsrige søer, vandhuller og damme.

  Stængel og blade
  På den del af planten, der rager op over vandet, er bladene smalle og linje- eller nåleformede. De sidder i kranse med 5-12 blade i hver. Bladene under vand er slappe.

  Blomster og frugter
  Urtens blomster er små, krukkeformede og grønlige. De sidder enkeltvis i bladhjørnerne på den del af planten, der stikker op af vandet.

 • Hestetunge

  Klik for at læse mere

  Hestetunge

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sioqqat naanii
  Latinsk navn: Mertensia maritime
  Engelsk navn:Sea Lungwort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Rubladfamilien

  Hestetunge er udbredt i V-Grønland og findes isoleret i N- og Ø-Grønland. Den vokser på sandede eller grusede strandbredder.

  Stængel og blade
  Planten er kraftig med 15-40 cm lange, nedliggende og krybende stængler. Bladene er glatte, kødfulde, blågrønne og bredt spatelformede med en lille spids. De lugter af østers.

  Blomster og frugter
  Blomsterne har fem kronblade, de er klokkeformede og først rødlige, senere himmelblå. De er samlet i en grenet blomsterstand. Frøene spredes bl.a. med vandet.

 • Hvene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Hvene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq nooqutarissoq
  Latinsk navn: Agrostis mertensii
  Engelsk navn: Northern Bentgrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  I Grønland findes fjeld-hvene i heder, på urtelier og på skrænter. Græsarten vokser i tætte tuer, uden udløbere.

  Strå, blade og blomster
  Fjeld-hvene har oprette strå med 1-2 knæ og flade blade, der er ru på oversiden. Blomsterstanden er en åben, udbredt top med opadrettede, tynde grene. Toppen er brunlig og består af 3 mm store 1-blomstrede småaks med dækblad og tynd, udragende stak.

 • Høgeurt, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Høgeurt, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Inneruulap aappaa
  Latinsk navn: Hieracium alpina
  Engelsk navn: Alpine Sweetgrasses
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  Fjeld-høgeurt er udbredt i S- og SØ-Grønland. Urten vokser i åbne krat, på urtelier, på skråninger og i fugtige heder

  Stængel og blade
  Fjeld-høgeurt har talrige aflange rosetblade samt enkelte små stængelblade. Både stænglen og bladene er hårede.

  Blomster og frugter
  Fjeld-høgeurt har gule kurvblomster med tungeformede kroner. Kursvøbbladene er grønne og hårede. Frugten er en nød med hårformet fnok, og frøene spredes med vinden.

 • Hønsebær, svensk

  Klik for at læse mere

  Hønsebær, svensk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Seqquluttut; Kimmernaasat; Ilamat
  Latinsk navn: Cornus suecica
  Engelsk navn: Lapland Cornel
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kornelordenen
  Familie: Kornelfamilien  Svensk hønsebær vokser i krat og på heder i S- og V-Grønland. Planten vokser i tuer.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret og håret med store, ægformede blade. De sidder parvist modsat overfor hinanden.

  Blomster
  Blomsterstanden består af 10-20 små, sortrøde, skærmformede blomster, der er omgivet af fire store, hvide svøbblade.

 • Hønsetarm, arktisk

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq
  Latinsk navn: Cerastium alpinum
  Engelsk navn: Arctic Mouse-ear
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Arktisk hønsetarm er udbredt i hele Grønland. Urten vokser på tørre klipper og i fjeldmark samt på fugtig bund i krat, snelejer og urtelier.

  Stængel og blade
  Plantens blade og stængel er dækket af korte, gullige hår. Stænglen er opret eller opstigende, og bladene sidder parvist modsat overfor hinanden. Planten danner tætte tuer.

  Blomster og frugter
  Hønsetarmens blomster er store og hvide med fem fligede kronblade. Frugten indeholder mange frø og er en aflang til cylinderformet kapsel med 10 flige.

 • Hønsetarm, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq meqqulualik
  Latinsk navn: Cerastium alpinum
  Engelsk navn: Alpine Mouse-ear
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Fjeld-hønsetarm vokser på tør bund i urtelier, pilekrat og på heder. Fjeld-hønsetarm minder meget om arktisk-hønsetarm.

  Stængel og blade
  Stængler og blade er dækket af kirtelhår og lådne, hvide hår, der sidder som uldtotter i spidsen af bladene. Bladene sidder parvist modsat overfor hinanden.

  Blomster og frugter
  Hønsetarmens blomster er hvide med fem fligede kronblade. Kapslen er aflang til cylinderformet med 10 flige og tilspidset, krum top.

 • Hønsetarm, tregriflet

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, tregriflet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq ulloriaasangasoq
  Latinsk navn: Cerastium cerastoides
  Engelsk navn: Starwort Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Tregriflet hønsetarm vokser på fugtig bund i urtelier og snelejer samt på gødet bund ved beboelser.

  Stængel og blade
  Planten er lille og spinkel med krybende til opstigende stængler. Den vokser i løse tuer. Bladene er lysegrønne og linjeformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide med fem dybt tvedelte kronblade og tre grifler. Frugten er en mangefrøet kapsel, der åbner sig med seks flige.

 • Kamille, strand-

  Klik for at læse mere

  Kamille, strand-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortukulooq
  Latinsk navn: Tripleurospermum maritimum
  Engelsk navn: Sea Mayweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  Strand-kamille vokser i byer og bygder i S-Grønland.

  Stængel og blade
  Strand-kamille er en nedliggende til opret urt med grenede og rødbrune stængler. Bladene sidder spredt, er kødfulde og 2-3 gange fjersnitdelte med smalle, linieformede flige.

  Blomster
  Strand-kamille bærer store kurvblomster. De består af hvide, tungeformede randblomster og gule, rørformede skiveblomster.

 • Kantlyng

  Klik for at læse mere

  Kantlyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutit
  Latinsk navn: Cassiope tetragona
  Engelsk navn: White Arctic Bell-heather
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Kantlyng vokser på tørre heder, der er dækket af sne om vinteren. Mod syd findes planten i højfjeldet eller på nordvendte skråninger.

  Stængel og blade
  Kantlyng er en grenet, stedsegrøn dværgusk med firkantet stængel og små, skælformede blade, der sidder i fire rækker tæt ind til stænglen. Bladene dufter krydret.

  Blomster
  Blomsterne er klokkeformede, nikkende med gullige eller rødlige stilke og bægerblade.

 • Kilde-løvefod

  Klik for at læse mere

  Kilde-løvefod

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kuanniusaaraq; Isaangusaq
  Latinsk navn: Alchemilla glomerulans
  Engelsk navn: Cluster-flowered Lady´s-mantle
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Kilde-løvefod findes på fugtig bund ved kilder, vandløb, i urtelier og pilekrat. Planter danner ofte store, tætte bevoksninger.

  Stængel og blade
  Bladene er langstilkede, nyreformede og lappede med rød, savtakket kant. Både stængler og bladoversider er hårede.

  Blomster
  Urtens blomster er gulgrønne og samlet i tætte kvaster. Hver blomst har fire bægerblade og fire bibægerblade. Planten har ingen kronblade.

 • Kogleaks, tue-

  Klik for at læse mere

  Kogleaks, tue-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq paarnarluusalik
  Latinsk navn: Trichophorum caespitosum
  Engelsk navn: Deergrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Tue-kogleaks er den eneste kogleaks i Grønland. Den vokser i moser samt på skråninger, i heder og i kær med sivevand.

  Stængel og blade
  Tue-kogleaks danner tætte tuer af talrige tynde, stribede, stive stængler. Stænglerne er omsluttet af små, syleformede blade ved basis.

  Blomster
  Hver stængel bærer et gulbrunt, 4-5 mm langt aks med 2-4 tvekønnede blomster.

 • Kokleare, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Kokleare, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qunguleq
  Latinsk navn: Cochlearia groenlandica
  Engelsk navn:Common Scurvy-grass
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Korsblomstordenen
  Familie: Korsblomstfamilien  Grønlandsk kokleare vokser især ved kysten på strandbredder og strandenge samt ved fuglefjelde og bebyggelse. Planten vokser sjældent i snelejer og på flydejord.

  Stængel og blade
  Stænglen er grenet med bladroset og enkelte, aflange stængelblade. Rosetbladene er langstilkede, glatte og nyre- eller ægformede. Bladene indeholder C-vitamin.

  Blomster og frugter
  Koklearens blomster er små og hvide med fire kronblade. Urten sætter først blomster andet år. Skulpen er aflang til kugleformet.

 • Koralrod

  Klik for at læse mere

  Koralrod

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Isigammaasaaqqat
  Latinsk navn: Corallorhiza trifida
  Engelsk navn: Early Coralroot
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Orkidéordenen
  Familie: Gøgeurtfamilien  Koralrod har meget få grønkorn og udnytter organisk næring i jorden ved hjælp af svampehyfer inde i den knudrede jordstængel. Planten vokser på heder, i urtelier og i pilekrat.

  Stængel og blade
  Koralrod er en orkidé med en spæd, bleg stængel og 2 eller 3 skælagtige blade.

  Blomster
  Koralrods blomster er gulgrønne eller brunlige med en hvid, fint rødprikket læbe. Blomsterstanden er et 2-3 cm langt aks med 1-12 blomster. Planten er selvbestøvende.

 • Kryblyng

  Klik for at læse mere

  Kryblyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappaluttunnguit
  Latinsk navn: Loiseleuria procumbens
  Engelsk navn: Alpine Azalea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Kryblyng er en lav, tæppedannende dværgbusk, der vokser på tør og sur jordbund i heder og fjeldmark.

  Grene og blade
  Kryblyng har nedliggende eller opstigende grene med modsat stillede blade. Bladene er elliptiske og læderagtige med nedrullet bladrand og lyse hår på undersiden.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er klokkeformede og lyserøde med mørkerødt bæger og stilk. Frugtkapslen er rød og kugleformet.

 • Kvan, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Kvan, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kuanneq
  Latinsk navn: Angelica archangelica
  Engelsk navn: Angelica
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Skærmplanteordenen
  Familie: Skærmplantefamilien  Fjeld-kvan vokser i fugtige og frodige urtelier og i pilekrat langs flodbrinker, kilder og bække.

  Stængel og blade
  Kvan har fjersnitdelte blade med ægformede småblade, der er savtakkede og glatte. Stænglen er tyk, glat og rødlig med oppustede bladskeder. I Grønland spiser man de spæde stængler.

  Blomster
  Fjeld-kvanens blomster er grønlige og skærmformede. Småskærmene er 15-25 mm store og kugleformede. De er samlet i 10-20 cm store dobbeltskærme.

 • Kæruld, polar-

  Klik for at læse mere

  Kæruld, polar-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ukaliusaq
  Latinsk navn: Eriophorum scheuchzeri
  Engelsk navn: Arctic Cottongrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Polar-kæruld er almindelig i hele Grønland. Planten vokser på våd tørve-, sand- eller lerbund ved søer, damme og langs vandløb.

  Stængel og blade
  Stænglerne er stive og glatte med oprette, rendeformede og indrullede blade.

  Blomster og frugter
  Hver stængel bærer ét endestillet, tætblomstret, kugleformet aks. Nødderne er trekantede, og de modne frø har lange, hvide uldhår.

 • Kæruld, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Kæruld, smalbladet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ukaliusaq tukattoq
  Latinsk navn: Eriophorum angustifolium
  Engelsk navn: Common Cottongrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Smalbladet kæruld vokser i moser, kær og langs søbredder i V-Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglerne er glatte, runde og tynde med omskedede, græsagtige blade. Bladene er flade og rendeformede med trekantet spids.

  Blomster og frugter
  I enden af hver stængel sidder 2-6 aks på glatte, hængende stilke. Efter blomstringen vokser 2-4 cm lange, hvide uldhår ud på de modne frugter og frø. De spredes med vinden.

 • Limurt, tue-

  Klik for at læse mere

  Limurt, tue-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappaluttuaqqat
  Latinsk navn: Silene acaulis
  Engelsk navn: Moss Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Tue-limurt findes i hele Grønland på sandet og gruset bund i fjeldmark og på heder.

  Stængel og blade
  Urten er lav og vokser i tætte, græsgrønne tuer eller puder. Rosetbladene er linjeformede, stive og spidse med hårede kanter.

  Blomster
  Tue-limurt har enlige, kortstilkede blomster med fem lyserøde eller rødviolette kronblade og opret, rødligt bæger. Blomsterne er velduftende.

 • Lostilk, skotsk

  Klik for at læse mere

  Lostilk, skotsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kuanniusaq
  Latinsk navn: Ligusticum scoticum
  Engelsk navn: Scottish Lovage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Skærmplanteordenen
  Familie: Skærmplantefamilien  Skotsk lostilk og fjeld-kvan er de eneste skærmplanter i Grønland. Skotsk lostilk vokser ved kysterne, i heder og pilekrat.

  Stængel og blade
  Planten har mørkegrønne dobbelt tre-delte blade med i alt ni ægformede og grofttandede småblade. Stænglen er rødviolet.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide og samlet i hoveder, der sidder i 5-12 cm store dobbltskærme. Frugten kan flyde, og frøene spredes med vand.

 • Marehalm, dunet

  Klik for at læse mere

  Marehalm, dunet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigarsuaq; Ivigakulooq
  Latinsk navn: Leymus mollis
  Engelsk navn: Lymegrass, Dunegrass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Dunet marehalm findes langs kysten på sand, sten og grus samt i floddale inde i landet.

  Strå og blade
  Græssens blade er blågrønne, flade, ribbede, stive og seje. Stråene er grove og hårede foroven.

  Blomster
  Dunet marehalm har stift oprette og tæt hårede aks med 2-3 småaks ved hvert led. Hvert småaks har 3-5 blomster med spidse, stive og dunhårede yderavner.

 • Mosebølle (Blåbær)

  Klik for at læse mere

  Mosebølle (Blåbær)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kigutaarnat nagguii
  Latinsk navn: Vaccinium uliginosum
  Engelsk navn: Arctic Blueberry, Bog Bilberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Mosebølle er en meget grenet dværgbusk, der vokser i moser og på heder i det meste af Grønland. Planten er meget almindelig.

  Grene og blade
  Mosebølle har gråbrune, hårede grene og danner ofte tætte krat. Bladene er netmønstrede, ovale og helrandede med blågrå underside.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er krukkeformede og hvide eller rødlige. Bærrene er blåduggede og aflange. De hænger enkeltvis eller ganske få sammen.

 • Moslyng

  Klik for at læse mere

  Moslyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutaasat
  Latinsk navn: Cassiope hypnoides
  Engelsk navn: Moss Heater
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Moslyng er en tæppedannende, moslignende dværgbusk, der vokser i snelejer.

  Stængel og blade
  Moslyng har oprette skud og grenede stængler med korte, stedsegrønne, nåleagtige blade.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er klokkeformede, hvide og nikkende med røde bægerblade og rød stilk. Kapslen er næsten kugleformet og åbner sig med 5 flige.

 • Multebær

  Klik for at læse mere

  Multebær

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uluusiit
  Latinsk navn: Rubus chamaemorus
  Engelsk navn: Cloudberry
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Multebær er en sjælden urt i S- og SV-Grønland. Planten vokser på fugtig, mager tørvebund og danner ofte tætte bestande. Multebær findes kun på få lokaliteter fra Nuuk og sydpå i Vestgrønland.

  Stængel og blade
  Hver stængel bærer to blade og én blomst. Bladene er nyreformede og rynkede med fem-tandede lapper.

  Blomster og frugter
  Urtens frugt er et bær eller en flerfoldsfrugt af flere småfrugter. Frugten er først rød, og senere orangegul som moden. Blomsterne er hvide med fem kronblade.

 • Mælkebøtte, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Mælkebøtte, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Inneruulaq; Asorut; Seqiniusaq
  Latinsk navn: Taraxacum lacerum
  Engelsk navn:Dandelion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  I Grønland er der omkring 25 forskellige arter af mælkebøtter. Den grønlandske mælkebøtte findes især i V-Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglerne er hule, bladløse og hårede, med hvid mælkesaft. Ved jordoverfladen har planten en roset af glatte og lappede eller fjersnitdelte blade.

  Blomster og frugter
  Mælkebøtten bærer 2-4 cm store blomsterkurve med gule tungeformede blomster. Frugterne er brunlige og kan dannes uden befrugtning.

 • Padderok, ager-

  Klik for at læse mere

  Padderok, ager-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nerlerit nerisassaat; Tuttut nerisaat; Naggualeeraq
  Latinsk navn: Equisetum arvense
  Engelsk navn: Common Horsetail
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Ager-padderok vokser på fugtig, leret bund i hele Grønland.

  Stængler, blade, skud og sporer
  Stænglerne er furede, hule og leddelte med meget små, skælformede blade eller skedeagtige tænder, der sidder i kranse ved hvert led. Vårskuddene er ugrenede og blegt brunlige, da de mangler klorofyl. De har et 1-4 cm langt aks af sporehuse øverst, hvor der dannes sporer. Sommerskuddene er sterile, grønne og spinkle med talrige, kransstillede grene eller "blade" ved hvert led.

 • Pil, arktisk

  Klik for at læse mere

  Pil, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issittup orpigaa
  Latinsk navn: Salix arctica
  Engelsk navn: Salix arctica
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Arktisk pil er en lav, liggende busk med grene, som kan slå rod. De nye skud er glatte.

  Blade
  Arktisk pil har ægformede eller elliptiske, bleggrønne blade. Unge blade har silkehåret underside.

  Blomster og frugter
  Han- og hunraklerne er oprette og sidder på henholdsvis han- og hunplanter. Kapslerne er tæt hårede og rødlige. De indeholder frø, der spredes med vinden.

 • Pil, blågrå

  Klik for at læse mere

  Pil, blågrå

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpigaq
  Latinsk navn: Salix glauca
  Engelsk navn: Northern Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Blågrå pil er en nedliggende eller opret busk, der vokser på heder, fjeldmark, i urtelier og ved vandløb. Busken danner ofte krat.

  Blade
  Bladene er blå- eller grågrønne, filthårede og aflange, elliptiske eller ægformede med hel rand.

  Blomster og frugter
  Planten har gullige til mørkt gulbrune han- og hunrakler, der sidder på hver sin plante. Kapslerne er grønlige og hårede med gulbrunt, håret rakleskæl.

 • Pil, dværg-

  Klik for at læse mere

  Pil, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Piluusat
  Latinsk navn: Salix herbacea
  Engelsk navn: Herb-like Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Dværgpil er en lav dværgbusk med tynde, underjordiske grene, der slår rødder. Busken vokser i urtelier, mos og snelejer.

  Blade, blomster og frugter
  Grenspidserne stikker op af jorden. De har hver 2-4 blade, som er runde, fint savtakkede og glinsende. Dværgpil har små, kugleformede han- og hunrakler, der sidder på forskellige planter. Hunraklerne har 2-9 blomster. De bliver senere til rødbrune kapsler.

 • Pil, tundra-

  Klik for at læse mere

  Pil, tundra-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpigaq masarsummiu
  Latinsk navn: Salix arctophila
  Engelsk navn: Northern Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Tundrapil vokser i moser, mos og kær i SV-Grønland mod nord til Uummannaq.

  Grene og blade
  Tundra-pil er en dværgbusk med nedliggende, rodslående grene og elliptiske eller ægformede blade med blank, mørkegrøn overside og lys blågrøn underside.

  Blomster
  Tundrapil har oprette, rødlige rakler med lange hår. Han- og hunraklerne sidder på forskellige planter.

 • Pileurt, topspirende

  Klik for at læse mere

  Pileurt, topspirende

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Quperluusat; Pukulungissat
  Latinsk navn: Bistorta vivipara
  Engelsk navn: Viviparous Knotweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileurtordenen
  Familie: Skedeknæfamilien  Topspirende pileurt vokser overalt i Grønland i heder, snelejer og urtelier.

  Stængel og blade
  Urten har langstilkede og lancetformede grundblade samt kort- eller ustilkede stængelblade.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er et 2-6 cm langt aks med 40-60 små, hvide eller blegrøde blomster øverst og mørke yngleknopper nederst. Planten formerer sig ved yngleknopperne og udvikler sjældent modne frugter.

 • Pindsvineknop, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Pindsvineknop, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kapinaluk
  Latinsk navn: Sparganium hyperboreum
  Engelsk navn: Northern Bur-reed
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-pindsvineknop er almindelig i søer, damme og vandhuller.

  Stængel og blade
  Fjeld-pindsvineknop er en vandplante med opstigende stængel fra en jordstængel på søbunden og 25-50 cm lange flydeblade, der er flade og linieformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterstandne er hævet over vandet og består af 1-4 hunaks og ét endestillet, mindre hanaks. Stenfrugten er ægformet med et meget lille næb. Frøene spredes med vandet.

 • Post, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Post, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qajaasaq
  Latinsk navn: Rhododendron groenlandicum, Ledum groenlandicum
  Engelsk navn: Bog Labrador Tea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Grønlandsk post er en dværgbusk, der findes i heder, krat og moser i SV-Grønland.

  Grene og blade
  Busken har hårede, opstigende grene og stedsegrønne, lancetformede blade med indrullet rand. Bladene er dækket af rustbrune hår på undersiden.

  Blomster
  Grønlandsk post har hvide blomster med 5 kronblade og 5-8 støvdragere. Blomsterstanden er en skærm med 12-30 blomster i hver.

 • Post, mose-

  Klik for at læse mere

  Post, mose-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qajaasaaraq
  Latinsk navn: Rhododendron tomentosum, Ledum palustre
  Engelsk navn: Marsh Labrador-tea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Mosepost vokser i V-Grønland i moser og fugtige, mosrige heder.

  Grene og blade
  Mosepost er en dværgbusk med opstigende, hårede grene og stedsegrønne blade. De er dækket af rustbrune hår på undersiden og er smalle med indrullet rand. Om vinteren hænger bladene.

  Blomster
  Busken har store, hvide skærme med 10-25 blomster i hver. Blomsterne har 5 kronblade og 10 støvdragere.

 • Potentil, Egedes

  Klik for at læse mere

  Potentil, Egedes

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Musaq
  Latinsk navn: Potentilla egedii
  Engelsk navn: Pacific Silverweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Egedes potentil er almindelig og udbredt i Grønland mod nord til Upernavik og Ittoqqortoormiit. Urten vokser på sandet og leret bund på strandenge og strandbredder.

  Stængel og blade
  Planten er lav med krybende, rødlige udløbere og opstigende stængler. Bladene er stilkede og uligefinnede. De har hver 3-5 par småblade med tandet spids.

  Blomster
  Potentilens blomster sidder enkeltvis i enden af stænglerne. De er gule og 15-25 mm store.

 • Potentil, guld-

  Klik for at læse mere

  Potentil, guld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Inneruulaaraq
  Latinsk navn: Potentilla crantzii
  Engelsk navn:Alpine Cinquefoil
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Guld-potentil vokser på fugtige heder, på skråninger i og i krat og urtelier.

  Stængel og blade
  Guld-potentils stængler er rødlige og grenede med en roset af 5-fingrede grundblade. De øvre blade er normalt 3-fingrede. Småbladene er omvendt ægformede eller ovale med tandet bladkant. Planten har hår og små gule kirtler.

  Blomster og frugter
  Plantens blomster har fem gule kronblade med en rødgul eller orange plet ved basis.

 • Pragtstjerne, lygte-

  Klik for at læse mere

  Pragtstjerne, lygte-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kuinaq
  Latinsk navn: Melandrium apetalum, Silene uralensis
  Engelsk navn: Mountain Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Lygte-pragtstjerne vokser i fugtige fjeldmarker, urtelier, kær og hedelavninger.

  Stængel og blade
  Stænglen er stiv og håret med kirtler foroven og 2-3 stængelblade samt flere, lancetformede grundblade ved basis.

  Blomster og frugter
  Pragtstjernens blomster er først nikkende, men retter sig senere op. De lilla kronblade er næsten skjult af det store, oppustede bæger med mørkeviolette strenge. Hver stængel bærer 1-2 blomster.

 • Ranunkel, bidende

  Klik for at læse mere

  Ranunkel, bidende

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sungaartuaraq killavaartoq
  Latinsk navn: Ranunculus acris
  Engelsk navn: Meadow Buttercup
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ranunkelordenen
  Familie: Ranunkelfamilien  Bidende ranunkel vokser i urtelier, pilekrat og på gødet jord og marker ved fåreholdersteder i det sydlige Grønland.

  Stængel og blade
  Urtens stængel er grenet og håret. Bladene er silkehåret på undersiden og hårsnitdelte med savtakket rand. Grunbladene er langstilkede, og stængelbladene er kort- eller ustilkede.

  Blomster og frugter
  Ranunklens blomster er 10-25 mm brede med fem store, gule kronblade. Der er op til 15 blomster i den åbne blomsterstand. Frugten består af flere nødder, der hver har et lille næb.

 • Ranunkel, dværg-

  Klik for at læse mere

  Ranunkel, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sungaartuaraq
  Latinsk navn: Ranunculus pygmaeus
  Engelsk navn: Pigmy Buttercup
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ranunkelordenen
  Familie: Ranunkelfamilien  Dværg-ranunkel er almindelig i Grønland, hvor den vokser i snelejer, i våde urtelier og på fugtig bund.

  Stængel og blade
  Plantens stængler er krybende eller opstigende med langstilkede grundblade og ustilkede stængelblade. Bladene er lysegrønne og fligede.

  Blomster og frugter
  Ranunklens blomster sidder enkeltvis, er lysegule og 5-10 mm store. Bægerbladene er længere end kronbladene. Frugten er en nød med et lille, krumt næb.

 • Ranunkel, sne-

  Klik for at læse mere

  Ranunkel, sne-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sungaartoq isugutammiu
  Latinsk navn: Ranunculus nivalis
  Engelsk navn: Snow Buttercup
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ranunkelordenen
  Familie: Ranunkelfamilien  I Grønland vokser sneranunkel på fugtig bund ved kilder, elvbredder, i snelejer og moser.

  Stængel og blade
  Stænglerne er kraftige, oprette og glatte eller meget korthårede. Planten har både ustilkede stængelblade og langstilkede, fligede grundblade med hjerteformet basis.

  Blomster
  I enden af hver stængel sidder en gul blomst med fem kronblade og fem brunhårede bægerblade.

 • Rapgræs, eng-

  Klik for at læse mere

  Rapgræs, eng-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq narsaviarmiu
  Latinsk navn: Poa pratensis
  Engelsk navn: Meadow-grass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Eng-rapgræs er en løst tueformet græs, der vokser i krat, heder og urtelier.

  Stængel og blade
  Bladene er omskedende, korte, flade og rende- eller linieformede med bådformet bladspids. Stænglerne er rette og trinde med 2-3 led. Planten har grove grene i toppen.

  Blomster
  Blomsterstanden er en top af småaks med 3-5 blomster i hver. Toppen er grønlig-brunviolet.

 • Rapgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Rapgræs, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq qatsissormiu
  Latinsk navn: Poa alpina
  Engelsk navn: Alpine Meadow-grass
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-rapgræs findes i utelier, pilekrat, snelejer, på heder og på gødet bund. Græsarten er småtuet.

  Stængel og blade
  Stænglerne er stift oprette med 1-2 knæ og 2-5 mm brede, tilspidsede blade. Stængelbladene er kortere end grundbladene.

  Blomster
  Blomsterstanden er en tæt, bred og rødlig til brunviolet top af småaks med 3-6 blomster hver.

 • Revling, fjeld- (Sortebær)

  Klik for at læse mere

  Revling, fjeld- (Sortebær)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paarrnaqutit (Paarnat)
  Latinsk navn: Empetrum hermaphroditum
  Engelsk navn: Crowberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Fjeld-revling kaldes også sortebær, og de er meget almindelige i heder og moser, især i fugtige kystegne.

  Grene og blade
  Fjeldrevling er en forgrenet dværgbusk med tætsiddende, nåleformede og stedsegrønne blade.

  Blomster og frugter
  Buskens blomster er meget små, sortrøde og tvekønnede. De sidder i de øverste bladhjørner. Frugterne er store, sorte stenfrugter.

 • Rosenrod

  Klik for at læse mere

  Rosenrod

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tullerunnaq; Sorlak; Pakalak
  Latinsk navn: Stellaria humifusa
  Engelsk navn: Low Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenurtfamilien  Rosenrod vokser i urtelier, i klippesprækker, ved fuglefjelde og på frodige heder. Planten kan danne tuer.

  Stængel og blade
  Rosenrods blade sidder spredt på de kraftige, oprette stængler. Bladene er tykke, kødfulde og blåduggede.

  Blomster
  Blomsterstanden er en stor halvskærm af lysegule blomster, der hver har fire kronblade. Han- og hunblomster findes på forskellige planter.

 • Rottehale, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Rottehale, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Terianniaasaq ersalittoq
  Latinsk navn: Phleum alpinum
  Engelsk navn: Alpine Timothy
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Fjeld-rottehale vokser i løse tuer i urtelier og krat i den sydlige del af Grønland.

  Strå og blade
  Stråene har to knæ og flade, græsgtige, linieformede blade.

  Blomster
  Blomsterstanden er en 2-3 cm lang, cylinderisk, tæt, violet dusk med et-blomstrede småaks. Yderavnerne er lange, stivhårede på kølen og ender i udadbøjede brodspidser.

 • Rypelyng (Fjeldsimmer)

  Klik for at læse mere

  Rypelyng (Fjeldsimmer)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Umerluusaq
  Latinsk navn: Dryas integrifolia
  Engelsk navn: Mountain Avens
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien


  Grønlandsk fjeldsimmer eller rypelyng findes over hele Grønland i fjeldmarker og på tørre, grusede heder.

  Grene, blade og blomster
  Planten er lav og pudedannende med nedliggende grene og op til 6 cm høje blomsterstængler. Bladene er vintergrønne, læderagtige, glinsende på oversiden og hvidfiltede på undersiden. De sidder på korte stilke. Blomsterne er hvide med 7-9 kronblade, mange girfler og støvblade samt et rødt, håret bæger. Griflerne forlænges i frugtstadiet.

 • Rævehale, polar-

  Klik for at læse mere

  Rævehale, polar-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Terianniaasaq nerumittoq
  Latinsk navn: Alopecurus alpinus
  Engelsk navn: Alpine Foxtail
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Polar-rævehale vokser på fugtig bund ved vandløb og i moser.

  Strå og blade
  Græsartens strå har 2-3 knæ og oppustede, ribbede bladskeder. Bladene er flade, glatte og ret brede.

  Blomster
  Blomsterstanden er en blød, håret, ægformet dusk med grågrønlige til violette, 1-blomstrede småaks.

 • Rødknæ

  Klik for at læse mere

  Rødknæ

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Seernaasat
  Latinsk navn: Rumex acetosella
  Engelsk navn: Sheeps Sorrel
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Pileurtfamilien  Rødknæ vokser på tør bund i pilekrat og på græs- og lavheder i V- og Ø-Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglen er grenet fra midten og har røde skedehinder ved hvert bladfæste eller knæ. Bladene er lancetformede med to opadbøjede flige

  Blomster
  Blomsterne er rødlige og sidder i adskilte kranse i en grenet top. Hver plante bærer enten han- eller hunblomster.

 • Røllike, almindelig

  Klik for at læse mere

  Røllike, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sikkersorpalik
  Latinsk navn: Achillea millefolium
  Engelsk navn: Yarrow
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Kurvblomstordenen
  Familie: Kurvblomstfamilien  Almindelig røllike er udbredt i S-Grønland, især ved bebyggelse. Urten er også indført i byer i V-Grønland mod nord til Sisimiut.

  Stængel og blade
  Planten er håret med en rank og opret stængel. Bladene sidder spredt. Lige over jorden har rølliken bladrosetter, der overvintrer og danner nye stængler om foråret.

  Blomster og frugter
  Røllike har små hvide blomsterkurve, der er samlet i tætte halvskærme. Kurvene består af hvide skiveblomster med rørformede kroner og gullige randblomster med tungeformet krone. Frøene spredes om vinteren med vinden.

 • Røn, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Røn, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Napaartoq
  Latinsk navn: Sorbus groenlandica
  Engelsk navn: Mountain Ash
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Grønlandsk røn findes i det indre S-Grønland i pile- og birkekrat.

  Blade
  Planten har 10-20 cm store, uligefinnede blade med 6-7 par småblade og et for enden. Småbladene er elliptiske og savtakkede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er små og hvide med fem kronblade. De er samlet i 6-10 cm store, tætte halvskærme. Frugten er et surt, orangerødt bær.

 • Rørhvene, krat-

  Klik for at læse mere

  Rørhvene, krat-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Siorpaaluk
  Latinsk navn: Calamagrostis canadensis
  Engelsk navn: Bluejoint
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Krat-rørhvene vokser på fugtig til våd bund langs vandløb og ved søer samt i krat og ved mosekanter. Græsarten vokser i løse tuer.

  Strå og blade
  Stråene er oprette med 2-3 stængelblade. De er 4-7 mm brede, lange, flade og ret slappe.

  Blomster
  Krat-rørhvene har en op til 20 cm lang, løs, violet-purpurfarvet top med fine grene og 1-blomstrede småaks.

 • Satyrblomst (Fjeld-sækspore)

  Klik for at læse mere

  Satyrblomst (Fjeld-sækspore)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Isigammaasat
  Latinsk navn: Pseudorchis straminea, Leuchorchis albida
  Engelsk navn: Small White Orchid
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Orkidéordenen
  Familie: Gøgeurtfamilien  Satyrblomst eller fjeld-sækspore er Grønlands mest almindelige orkidé. Den findes i pilekrat, i urtelier, ved varme kilder, på skrænter og heder.

  Blade
  Planten er gulgrøn og har i alt 3-6 blade. De nederste blade er elliptiske, og de øvre er lancetformede.

  Blomster
  Satyrblomsten har hvidlige blomster, der dufter af vanilje. Blomsterne er små og sidder tæt sammen i et 3-10 cm langt aks.

 • Siv, arktisk

  Klik for at læse mere

  Siv, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq
  Latinsk navn: Juncus arcticus
  Engelsk navn: Arctic Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Arktisk siv vokser på fugtig bund ved elv- og søbredder.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne er glatte og stift oprette med blanke, rødbrune bladskeder ved basis. De 3-10 mørkt rødbrune blomster er samlet i et tæt hoved med et enkelt støtteblad. Støttebladet er tilspidset og ligner en forlængelse af stænglen.

  Frugter
  Frugten er en mangefrøet, sortbrun kapsel med kort næb.

 • Siv, treblad-

  Klik for at læse mere

  Siv, treblad-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaq nassuusalik
  Latinsk navn: Juncus trifidus
  Engelsk navn: Three-leaved Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Treblad-siv vokser i tætte tuer på tørre heder, på græskråninger og fjeldmarker.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne er oprette, tynde og meget fint stribede med gamle bladskeder ved basis og smalle, rendeformede blade. Blomsterne er samlet i 1-2 blomsternøgler, der hver har 1-3 bomster og et langt, børsteformet støtteblad.

  Frugter
  Frugten er en skinnede mørkebrun, stribet og ægformet kapsel med næb.

 • Siv, treblomstret

  Klik for at læse mere

  Siv, treblomstret

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivissuaaraq pingasunik sikkersulik
  Latinsk navn: Juncus triglumis
  Engelsk navn: Three-flowered Rush
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Sivordenen
  Familie: Sivfamilien  Treblomstret siv er almindelig på fugtig, kalkrig bund ved søbredder og i moser i størstedelen af Grønland. Planten vokser i løse tuer.

  Stængel, blade og blomster
  Stænglerne e, som err stift oprette med 3-8 cm lange, sylformede grundblade og korte, skælagtige støtteblade ved blomsterstanden. Blomsterstanden består normalt af 3 blomster, som er samlet i et endestillet hoved eller nøgle.

  Frugter
  Kapslen er mørkebrun med et kort næb.

 • Skjaller, liden

  Klik for at læse mere

  Skjaller, liden

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uummataasaq
  Latinsk navn: Rhinanthus minor
  Engelsk navn: Small Yellow-rattle
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Maskeblomstfamilien  Liden skjaller vokser i urtelier, krat, græslier og på heder. Planten er en halvsnylter, der får næring fra andre planters rødder.

  Stængel og blade
  Stænglen er ugrenet, firkantet og håret med parvis modsatte blade, der er lancetformede med rundtakket bladrand.

  Blomster og frugter
  Urtens blomster er gule med læbeformet krone og oppustet bæger. De er samlet i en klase. Kapslen indeholder mange frø, der spredes med vinden.

 • Sommerkonval (Vintergrøn), storblomstret

  Klik for at læse mere

  Sommerkonval (Vintergrøn), storblomstret

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aningaasat
  Latinsk navn: Pyrola grandiflora
  Engelsk navn: Large-flowered Wintergreen
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Myrteordenen
  Familie: Natlysfamilien  Storblomstret sommerkonval vokser på klipper og tør bund i dværgbuskheder og krat.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret og ugrenet med en stilket roset af vintergrønne, cirkelrunde grundblade samt 1-2 rødbrune, skælformede blade.

  Blomster
  Blomsterstanden er en klase af 3-8 store hvide til rosa blomster. Hver blomst har fem kronblade og en lang, krum griffel.

 • Sorttop

  Klik for at læse mere

  Sorttop

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Toornaarsuup nassui
  Latinsk navn: Bartsia alpina
  Engelsk navn: Alpine Bartsia
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Maskeblomstfamilien  Sorttop vokser på frodige heder, i urtelier og raviner. Sorttop er en halvsnylter, der får næring fra andre planters rødder.

  Stængel og blade
  Stænglen er opret og ugrenet med modsatte blade. De er ægformede og tilspidsede med rundtakket kant. Planten er håret.

  Blomster og frugter
  Urtens blomster er rørformede og mørkviolette med to læber og klokkeformet, 4-fliget bæger. Frøkapslen er ægformet og åbner med to flige.

 • Star, hoved

  Klik for at læse mere

  Star, hoved

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq ammallorissoq
  Latinsk navn: Carex capitata
  Engelsk navn: Capitate Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Hoved-star vokser i tætte tuer på mager bund på heder og græslier.

  Stængel og blade
  Hoved-star har oprette stængler med 1 mm brede, rendeformede og ru blade, der er kortere end stænglerne.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden er et æg- til kugleformet, tvekønnet aks med en spids af enkelte hanblomster og gulbrune dækskæl. Frugthylsterene er bleggrønne-gulbrune med næb.

 • Star, mose

  Klik for at læse mere

  Star, mose

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Masarsuup ivigaasaa
  Latinsk navn: Carex rariflora
  Engelsk navn: Mountain Bog-Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien
  Mose-star vokser i moser, på strandenge, ved søer og langs vandløb.

  Stængel og blade
  Stænglen er glat og grov med flade til svagt kølede blade og rødbrune bladskeder samt korte støtteblade med brune skeder.

  Blomster og frugter
  Mose-star har et endestillet hanaks og 1-3 hængende, stilkede hunaks. Dækskællene er ovale og sortbrune med en bleg midstribe, og frugthylstrene er elliptiske og bleggrønne.

 • Star, næb

  Klik for at læse mere

  Star, næb

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kujataata ivigaasaa
  Latinsk navn: Carex rostrata
  Engelsk navn: Bottle Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Næb-star vokser i moser og ved søbredder. Græsarten danner store, åbne bevoksninger.

  Stængel og blade
  Stænglerne er butkantede med lange, rendeformede blade. Både stængel og blade er blågrønne.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 2-4 gulbrune, smalle og linjeformede hanaks samt 2-3 tykke, cylinderiske, gulgrønne hunaks. Næb-star har brune dækskæl og ribbede frugthylstre med kløvet næb. Når de er modne, er de oppustede.

 • Star, rank

  Klik for at læse mere

  Star, rank

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq qerattaarissoq
  Latinsk navn: Carex bigelowii
  Engelsk navn: Stiff Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Rank star vokser på heder og i snelejer.

  Stængel og blade
  Rank star har tykke, kantede og stive stængler, der er ru foroven. Bladene er bueformede med lidt tilbagerullet rand.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 1 hanaks og 2-4 oprette, cylinderiske hunaks. Rank star har sortbrune dækskæl med lys midtribbe og grønne frugthylstre med kort næb.

 • Star, sort

  Klik for at læse mere

  Star, sort

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaasaq qernaluttoq
  Latinsk navn:Carex atrata
  Engelsk navn: Black Alpine-Sedge
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Halvgræsordenen
  Familie: Halvgræsfamilien  Sort star vokser i tuer i heder, krat og græslier.

  Stængel og blade
  Sort star har kraftige, stive, kantede stængler med næsten flade eller svagt kølede, gulgrønne blade.

  Blomster og frugter
  Blomsterstanden består af 3-6 sorte, ægformede-elliptiske aks, hvoraf de øvre/det øverste er tvekønnet med hanblomster ved basis. Sort star har spidse, sorte dækskæl og grønne, elliptiske frugthylstre med kort næb.

 • Stenbræk, klippe-

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, klippe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Akulaluk
  Latinsk navn: Saxifraga paniculata
  Engelsk navn: Livelong Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Klippe-stenbræk vokser på solrige og tørre grusskrænter, klippehylder og i klippesprækker.

  Stængel og blade
  Planten har rosetter af tætte, taglagte, stive blade. De er omvendt ægformede eller spatelformede og har hvide kalktænder i bladranden. Stænglen er høj og opret med enkelte små blade.

  Blomster
  Urtens blomsterstand er en tæt top af 5-10 blomster, der hver har fem hvide kroblade med fine røde prikker.

 • Stenbræk, purpur-

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, purpur-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillallit
  Latinsk navn: Saxifraga oppositifolia
  Engelsk navn: Purple Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Purpur-stenbræk vokser i fjeldmarker, urer, snelejer, klippesprækker og på grusskråninger.

  Stængel og blade
  Purpur-stenbræk er en lav urt med krybende stængler, der vokser i tætte tuer. Planten har rosetter af blade, der sidder tæt sammen i fire rækker. Bladene er stive og sukkulente med randhår og en kalkspore i spidsen.

  Blomster
  Blomsterne er tragtformede og purpurrøde med fem kronblade.

 • Stenbræk, sne-

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, sne-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kamalluit
  Latinsk navn: Micranthes nivalis
  Engelsk navn: Alpine Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Sne-stenbræk findes i heder, kær, fjeldmark og snelejer over hele Grønland.

  Stængel og blade
  Planten har en bladroset af tykke, næsten runde, groft tandede blade. Fra bladrosetten udgår en håret, mørkerød stængel uden blade.

  Blomster
  Urtens blomster er meget kortstilkede og samlet i en tæt halvskærm. Blomsterne har fem hvide kronblade, fem røde bægerblade og ti støvdragere.

 • Stenbræk, stjerne-

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, stjerne-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillalik ulloriaasaq
  Latinsk navn: Micranthes stellaris
  Engelsk navn: Starry Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Stjerne-stenbræk vokser i kildevæld, snelejer og langs bække.

  Stængel og blade
  Ved grunden har planten en bladroset af tandede og omvendt ægformede blade. Stænglerne er røde og hårede uden blade.

  Blomster
  Blomsterne er stjerneformede med nedadbøjede bægerblade og fem hvide kronblade, der hver har to gule pletter ved basis. Blomsterstanden er en grenet, fåblomstret kvast.

 • Stenbræk, tornet

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, tornet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nernaq
  Latinsk navn: Saxifraga tricuspidata
  Engelsk navn: Three-toothed Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Tornet stenbræk vokser på tør, sandet bund og i klippesprækker.

  Stængel og blade
  Planten er vintergrøn og pudeformet med tætte rosetter af ovale, læderagtige blade, der stikker. Stænglerne er oprette og hårede med små, linieformede blade.

  Blomster
  Blomsterne er hvide med små, orange prikker. De sidder 4-10 samlet i en fåblomstret halvskærm. Hver blomst har fem kronblade.

 • Stenbræk, tue-

  Klik for at læse mere

  Stenbræk, tue-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillalik pinguttangasoq
  Latinsk navn: Saxifraga caespitosa
  Engelsk navn: Tufted Saxifrage
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenbrækfamilien  Tue-stenbræk vokser over hele Grønland i klippesprækker, urer, fjeldmark, på klipper og grusede bakker. Urten danner tætte tuer.

  Stængel og blade
  Planten er tæt kirtelhåret med rødlige stængler, lineære stængelblade og lysegrønne 3-5-fligede rosetblade.

  Blomster
  Tue-stenbræk har tragtformede, hvide blomster med fem kronblade og fem rødlige bægerblade. Blomsterne sidder 1-5 sammmen i en kvast.

 • Stenurt, liden

  Klik for at læse mere

  Stenurt, liden

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tullerunnaaraq
  Latinsk navn: Sedum annuum
  Engelsk navn: Small Yellow-rattle
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Stenurtfamilien  Liden stenurt vokser i solrige, tørre klippesprækker, urtelier, krat og på skråninger.

  Stængel og blade
  Stenurtens blade er cylinderiske, sukkulente og gulgrønne. Efter vinteren har bladene ofte rødbrune prikker. Bladene sidder spredt på de oprette stængler. Hele planten er glat.

  Blomster
  Blomsterne er kortstilkede og gulgrønne med fem smalle og spidse kronblade samt fem korte, butte bægerblade. Blomsterstanden er en kvast.

 • Stenurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Stenurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tullerunnakkuluk
  Latinsk navn: Sedum villosum
  Engelsk navn: Hairy Stonecrop
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Lodden stenurt vokser på fugtige, sydvendte klipper, ved bække, kilder, vandløb og små vandfald samt på anden fugtig jordbund.

  Stængel og blade
  Lodden stenurt har cylinderiske, sukkulente, rødlige blade, der sidder spredt og tæt på stænglerne. Både stængler og blade er lådne af kirtelhår.

  Blomster
  Blomsterstanden er en fåblomstret kvast. Blomsterne er lyserøde med fem lange, spidse kronblade og fem korte bægerblade med kirtelhår.

 • Svingel, klippe-

  Klik for at læse mere

  Svingel, klippe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq eqimattaq
  Latinsk navn: Festuca brachyphylla
  Engelsk navn: Alpine Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Klippe-svingel er en almindelig, tæt tueformet græs, som findes i hele Grønland. Den vokser i fjeldmarker, åbne heder og elvlejer.

  Strå og blade
  Græssens strå er glatte, stive og oprette med børsteformede, stive, tilspidsede blade.

  Blomster
  Blomsterstanden er en smal, tæt, grønlilla top, der består af småaks med 4-8 blomster hver.

 • Svingel, rød

  Klik for at læse mere

  Svingel, rød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq aappaluartoq
  Latinsk navn: Festuca rubra
  Engelsk navn: Red Fescue, Creeping Red Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Rød-svingel vokser i SV- og MV-Grønland på tør til fugtig bund i urtelier, græsenge, pilekrat, sandede floddale og ved ruiner. Græsarten danner løse tuer eller måtter

  Blade og blomster
  Grundbladene er stive, blågrønne og børste- til rendeformede, mens stængelbladene er flade. Bladskederne er rødlige. Blomsterstanden er en udbredt, rødlig top af småaks, der hver har 5-8 blomster.

 • Svingel, topspirende

  Klik for at læse mere

  Svingel, topspirende

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ivigaq tukattulik
  Latinsk navn: Festuca vivipare
  Engelsk navn: Viviparous Fescue
  Gruppe: Græsser og siv
  Klasse: Enkimbladet
  Orden: Græsordenen
  Familie: Græsfamilien  Topspirende svingel er almindelig i hele Grønland. Græsarten er tueformet og vokser i heder, snelejer, krat, urtelier og på grusede skråninger.

  Strå, blade og småaks
  Planten har glatte strå og børsteformede blade. Småaksene er grønne til violette og samlet i en mørkviolet, akslignende top med korte grene. Småaksene er topspirende, hvilket vil sige, at der ikke udvikles frø men nye skud eller planter.

 • Timian, skotsk

  Klik for at læse mere

  Timian, skotsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tupaarnaq
  Latinsk navn: Thymus praecox
  Engelsk navn: Arctic Thyme
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Læbeblomstfamilien  Skotsk timian er en lav, tæppedannende dværgbusk, der vokser i græslier, heder og krat.

  Stængel og blade
  Bladene er ovale og læderagtige med hår ved stilken. De dufter krydret og kan bruges som krydderi. Stænglerne er krybende og firkantede med hår på to sider.

  Blomster
  Blomsterne er rødviolette og samlet i tætte, endestillede hoveder på oprette stængler. Både blomsterkronen og bægeret er 2-læbet.

 • Tjærenellike, alpe-

  Klik for at læse mere

  Tjærenellike, alpe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn:Tunguarnitsoq
  Latinsk navn: Viscaria alpina
  Engelsk navn: Red Alpine Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Alpe-tjærenellike vokser i tørre heder og krat, klippesprækker, fjeldmarker og urtelier. Urten findes SV- og SØ-Grønland.

  Stængel og blade
  Plantens blade er ustilkede, glatte og linie- eller lancetformede. Ved grunden er de samlet i en bladroset. Stængelbladene sidder parvis modsatte overfor hinanden. Stænglen er glat og violet.

  Blomster
  Alpe-tjærenellikens blomster er lyserøde til violette og består af fem dybt kløftede kronblade. Blomsterstanden er en tæt klase.

 • Trefingerurt

  Klik for at læse mere

  Trefingerurt

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pingasulik
  Latinsk navn: Sibbaldia procumbens
  Engelsk navn: Procumbent Sibbaldia
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Trefingerurt findes i urtelier og snelejer i V- og Ø-Grønland mod nord til hhv. Upernavik og Kuhn Ø.

  Stængel og blade
  Planten er lav og måttedannede med krybende stængler. Bladene er 3-koblede med hårede småblade, der ender i tre tænder.

  Blomster
  Urtens blomster er samlet i tætte nøgler. Hver blomst har fem små, gule kronblade og store, grønne bægerblade.

 • Troldurt, brand-

  Klik for at læse mere

  Troldurt, brand-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulannerusaq sungaaqqissoq
  Latinsk navn: Pedicularis flammea
  Engelsk navn: Upright Lousewort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Maskeblomstfamilien  Brand-troldurt vokser på fugtige heder, snelejer og urtelier samt på klipper og skråninger med sivende vand. Troldurter er halvsnyltere.

  Stængel og blade
  Brand-troldurts stængel er ugrenet, glat og rødbrun til violet. Bladene er mørke, stilkede og fjersnitdelte med takket bladrand.

  Blomster
  Urtens blomster er smørgule med rød- til brunviolet overlæbe. Blomsterne er samlet i et endestillet aks.

 • Troldurt, laplands-

  Klik for at læse mere

  Troldurt, laplands-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulannerusaq qaqqorissoq
  Latinsk navn: Pedicularis lapponica
  Engelsk navn: Lapland Lousewort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Maskeblomstfamilien  Laplands-troldurt vokser i fugtige og frodige heder og på skråninger. Urten er en halvsnylter, der får næring fra andre planters rødder.

  Stængel og blade
  Troldurten har stive, rødlige stængler, der kun har hår foroven. Bladene er glatte og fjersnitdelte med tandede flige og en bred midststribe. Ingen bladroset.

  Blomster
  Blomsterstanden er et endestillet, åbent aks af 7-14 store bleggule blomster med rødligt bæger.

 • Troldurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Troldurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulannerusaq meqqulik
  Latinsk navn: Pedicularis hirsuta
  Engelsk navn: Hairy Lousewort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Maskeblomstfamilien  Lodden troldurt er en halvsnylter, der får næring fra andre planters rødder. Urten vokser i snelejer, på fjeldmarker og dværgbuskheder.

  Stængel og blade
  Stænglen er violet og håret foroven med en bladroset og mange spredte stængelblade. Bladene er fjersnitdelte med en bred midststribe.

  Blomster
  Troldurtens blomsterstand er et aks af 12-22 lyserøde blomster og hårede støtteblade.

 • Tyttebær

  Klik for at læse mere

  Tyttebær

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kimmernaqutit (Kimmernat)
  Latinsk navn: Vaccinium vitis-idaea
  Engelsk navn: Rock Cranberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien


  Tyttebær er en stedsegrøn dværgbusk, der kan danne store, tætte bevoksninger. Den er almindelig i heder og moser.

  Blade, blomster og frugter
  Bladene er ovale, små, skinnende og læderagtige med en tydelig fure i midten og mørke kirtler på undersiden.
  Buskens blomster er hvide til blegrøde og klokkeformede med fem kronbladsflige. De sidder 5-10 sammen i en kort klase. Bærrene er først hvide, senere modnes de og bliver røde. Bærret er kuglerundt, saftigt og syrligt. Tyttebær plukkes og bruges til fx marmelade eller gelé.

 • Ulvefod, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutaasaasat
  Latinsk navn: Diphasiastrum alpinum
  Engelsk navn: Alpine Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Dværgulvefodfamilien  Bjerg-ulvefod vokser i snelejer, åbne heder, græs- og urtelier.

  Stængel, blade og skud
  De op til 50 cm lange, rodslående, krybende stængler har små skælformede blade og oprette, gaffelgrenede skud. De er blågrønne og tæt besat med 4 rækker blade.

  Sporer
  Bjerg-ulvefod er en karsporeplante. Den har 1-2 cm lange, endestillede aks med talrige sporehuse, hvori der dannes sporer. Planten formerer sig ved sporerne.

 • Ulvefod, femradet

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, femradet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillarnaasat
  Latinsk navn: Lycopodium annotinum
  Engelsk navn: Stiff Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Ulvefodfamilien  Femradet ulvefod vokser i heder med snedække og pilekrat. Planten danner ofte store bestande.

  Stængel, blade og skud
  Planten har meterlange, krybende, rodslående stængler med oprette, forgrenede skud. Bladene er stedsegrønne, lancet- eller nåleformede, sylspidse, tiltrykte til udstående og skruestillede i 5-10 rækker.

  Sporer
  Ligesom de andre karsporeplanter formerer femradet ulvefod sig ved sporer. De dannes i 1-2 cm lange, ustilkede aks med sporehuse.

 • Ulvefod, otteradet

  Klik for at læse mere

  Ulvefod, otteradet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qivittut assaat
  Latinsk navn: Lycopodium annotinum
  Engelsk navn: Stiff Clubmoss
  Gruppe: Padderokker og ulvefødder
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ulvefodordenen
  Familie: Ulvefodfamilien  Otteradet ulvefod vokser i heder og fjeldmarker. Meget sjældent længst mod nord.

  Stængel, blade og skud
  De oprette, gaffelgrenede skud eller stængler er dækket af små, stedsegrønne, lancet- til nåleformede, udstående, sylspidse blade i 8-12 uregelmæssige rækker. Øverst på skuddene dannes yngleknopper.

  Sporer
  Ulvefødder er karsporeplanter, der formerer sig ved sporer dannet i sporehuse. Hos otteradet ulvefod sidder sporehusene mellem bladene.

 • Valmue, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Valmue, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sungaartorsuaq
  Latinsk navn: Papaver radicatum
  Engelsk navn:Arctic Poppy
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ranunkelordenen
  Familie: Valmuefamilien  Fjeld-valmue vokser i fjeldmarker overalt i Grønland, sydpå dog mest i de højeste fjeldområder. Planten danner ofte store tuer.

  Stængel og blade
  Urten er tæt håret med stive, oprette stængler og en bladroset af fligede blade. Hver stængel bærer én blomst.

  Blomster og frugter
  Fjeld-valmuens blomster har fire kronblade og er normalt gule. De kan også være hvide, orange eller rosa. Valmuens frugt er en stor, håret kapsel med et stjerneformet støvfang.

 • Vandranunkel, dværg-

  Klik for at læse mere

  Vandranunkel, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Taseqqap naasunngua
  Latinsk navn: Ranunculus confervoides
  Engelsk navn: White Water-buttercup
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Ranunkelordenen
  Familie: Ranunkelfamilien


  Dværg-vandranunkel er mest almindelig i S-Grønland, men er udbredt overalt. Vandplanten vokser i søer, damme og vandhuller.

  Stængel og blade
  Dværg vandranunklens stængler er tynde og slappe. Undervandsbladene er grenede og meget fint fligede eller trævlede.

  Blomster og frugter
  Vandplanten blomstrer i vandoverfladen. Blomsterne består af fem grønne bægerblade og fem hvide kronblade med gul basis. Nødden er håret med et langt næb. Frugten modnes i vandet.

 • Vejbred, strand-

  Klik for at læse mere

  Vejbred, strand-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sissarmiu
  Latinsk navn: Plantago maritima
  Engelsk navn: Seaside Plantain
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Vejbredfamilien  Strand-vejbred vokser på ler og grus, strandbredder, strandenge og ved saltsøer.

  Stængel og blade
  Planten er grågrøn med en bladroset af glatte, linieformede og kødfulde blade. Fra bladrosetten udgår stive og hårede stængler.

  Blomster
  Blomsterne er små og brunlige med lysegule støvknapper. De sidder i tætblomstrede, endestillede aks.

 • Vibefedt, almindelig

  Klik for at læse mere

  Vibefedt, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nipoqqarnaq
  Latinsk navn: Pinguicula vulgaris
  Engelsk navn: Common Butterwort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Blærerodfamilien  Almindelig vibefedt vokser på fugtig bund. Planten er insektædende.

  Blade
  Vibefedt har en roset af klæbrige, indrullede blade med kirtler og kirtelhår, der udskiller slim. Insekter og smådyr, der sidder fast i slimen, opløses og fordøjes. Bladene er gulgrønne.

  Stængler og blomster
  De lange, oprette stængler bærer enlige, nikkende blomster med blåviolet, læbeformet krone, lige spore og hvide hår i svælget.

 • Ærenpris, alpe-

  Klik for at læse mere

  Ærenpris, alpe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tunguusaq
  Latinsk navn: Veronica alpina
  Engelsk navn: Speedwell
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileurtfamilien
  Familie: Vejbredfamilien  Alpe-ærenpris vokser på frodig og fugtig bund i pilekrat, snelejer og urtelier i den sydlige del af Grønland.

  Stængel og blade
  Bladene er ustilkede og ovale eller elliptiske med helrandet eller svagt tandet bladkant. Bladene sidder parvis modsatte overfor hinanden på stænglen, der er opret og håret.

  Blomster og frugter
  Plantens blomster er blå og tragtformede med fire kronblade. Blomsterne er samlet i en tæt klase i enden af stilken. Frugten er en oval kapsel.