• Alperose, arktisk

  Klik for at læse mere

  Alperose, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Oqaasaq
  Latinsk navn: Rhododendron lapponicum
  Engelsk navn: Lapland Rose-bay
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Arktisk alperose er en forgrenet dværgbusk. Den vokser på tør, kalkrig bund på heder og i moser i V-og Ø-Grønland mod nord til henholdsvis Inglefield Land og Skærfjorden.

  Blade og blomster
  Arktisk alperose har ovale, læderagtige og duftende blade med rustbrune hår på undersiden. Både blade og blomster sidder i skudspidserne. Blomsterne er rødviolette med kronblade, der er vokset sammen ved grunden. De sidder 2-6 sammen i klaser på kirtelhårede stilke.

 • Birk, dværg-

  Klik for at læse mere

  Birk, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Avaalaqiaq
  Latinsk navn: Betula nana
  Engelsk navn: Dwarf Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Dværgbirk er en dværgbusk, der vokser på heder, fjeldmark og i moser.

  Grene og blade
  Bladene er spredte, blanke og runde med afrundede takker i randen. Om efteråret bliver bladene røde. De unge skud er hårede.

  Blomster og frugter
  Dværgbirk har han- og hunrakler på den samme plante. Vinden bærer blomsterstøv fra han- til hun-blomsterne. Frugtstanden er tæt og består af små, vingede nødder.

 • Birk, fjeld- (Dun-birk)

  Klik for at læse mere

  Birk, fjeld- (Dun-birk)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpik
  Latinsk navn: Betula pubescens
  Engelsk navn: Downy Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Fjeld-birk bliver op til 10 m høj i Grønland. Træet vokser i beskyttede dale i det indre SV-Grønland.

  Skud, blade og blomster
  Fjeld-birk er kroget og danner ofte kratskov. De nye skud er dunhårede. Bladene er ægformede med savtakket rand. De sidder spredt på små, grønne stilke. Om efteråret bliver bladene gule. Ældre træer angribes ofte af en svamp, der kan danne "heksekoste".
  Træet har han- og hunrakler på samme plante. Hanraklerne er lange og slappe, mens hunraklerne er kortere og faste.

 • Birk, kirtel-

  Klik for at læse mere

  Birk, kirtel-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Avaalaqiaq unnguusalik
  Latinsk navn: Betula glandulosa
  Engelsk navn: Resin Birch
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Kirtel-birk vokser på heder og fjeldmark. Busken minder meget om dværg-birk.

  Grene og blade
  Kirtel-birk har spredte, blanke, runde blade med afundede tænder i randen. Bladene er større end hos dværg-birk. De unge skud har hvide harpikskirtler.

  Blomster og frugter
  Busken har både han- og hun-rakler. Vinden bærer blomsterstøv fra han-raklerne til hun-raklerne. Frugtstand som hos dværg-birk.

 • Blålyng

  Klik for at læse mere

  Blålyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paarmaqutikuluut
  Latinsk navn: Phyllodoce coerulea
  Engelsk navn: Mountain-heather
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Blålyng er en lav dværgbusk med opstigende grene. Planten vokser på tørre heder, der er dækket af sne om vinteren.

  Blade og blomster
  Uden blomster minder blålyng meget om fjeld-revling. Begge buske har nåleagtige, tætsiddende, stedsegrønne blade. Blålyng har nikkende, krukkeformede blomster. Kronen er først rød, senere blåviolet. Stilk og bægerblade er mørkerøde, klæbrige og kirtelhårede.

 • El, bjerg-

  Klik for at læse mere

  El, bjerg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Palleq
  Latinsk navn: Alnus crispa
  Engelsk navn: Green Alder
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Bøgeordenen
  Familie: Birkefamilien  Bjergel findes i V- og S-Grønland. Planten er et lille træ eller busk, som vokser på fugtig jordbund langs vandløb og vådområder samt i pile- og birkekrat.

  Blade og blomster
  Bjergel har ægformede, rundagtige blade med savtakket rand. De er mørkegrønne og 3-10 cm lange. Blomsterne er små og samlet i han- eller hunrakler. Hanraklerne er aflange, mens hunraklerne er ægformede og træagtige som små kogler. Han- og hunraklerne sidder på samme plante.

 • Ene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Ene, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kakillarnaq; Paarnaqulluk
  Latinsk navn: Juniperus communis alpina
  Engelsk navn: Alpine Juniper
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Granordenen
  Familie: Cypresfamilien  Fjeld-ene vokser på heder, klipper og i krat.

  Nåle og blomster
  Fjeld-ene er et lavt, busklignende nåletræ med meget lange, krybende grene. Nålene er stikkende og blågrønne med en hvid stribe. De sidder i 3-tallige kranse.
  Der er både han- og hunplanter. Hanplanterne har gullige blomster, og hunplanterne har små kogler, som udvikles til en bælgagtig frugt. Koglerne er først grønne, senere blåduggede.

 • Fjeldpryd

  Klik for at læse mere

  Fjeldpryd

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qunersut
  Latinsk navn: Diapensia lapponica
  Engelsk navn: Lapland Diapensia
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Fjeldprydfamilien  Fjeldpryd vokser på heder og i fjeldmark. Dværgbusken har mange tætsiddende grene, som danner tætte tuer eller puder.

  Stængler, blade og blomster
  Planten har stedsegrønne, små rosetblade. De er helrandede, læderagtige og tungeformede med tilbagebøjet spids. Stænglerne er røde og bærer enlige, hvide blomster. Hver blomst har fem kronblade, fem støvblade og fem gulgrønne bægerblade. Blomsterne er store i forhold til resten af planten.

 • Kantlyng

  Klik for at læse mere

  Kantlyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutit
  Latinsk navn: Cassiope tetragona
  Engelsk navn: White Arctic Bell-heather
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Kantlyng vokser på tørre heder, der er dækket af sne om vinteren. Mod syd findes planten i højfjeldet eller på nordvendte skråninger.

  Stængel og blade
  Kantlyng er en grenet, stedsegrøn dværgusk med firkantet stængel og små, skælformede blade, der sidder i fire rækker tæt ind til stænglen. Bladene dufter krydret.

  Blomster
  Blomsterne er klokkeformede, nikkende med gullige eller rødlige stilke og bægerblade.

 • Kryblyng

  Klik for at læse mere

  Kryblyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappaluttunnguit
  Latinsk navn: Loiseleuria procumbens
  Engelsk navn: Alpine Azalea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Kryblyng er en lav, tæppedannende dværgbusk, der vokser på tør og sur jordbund i heder og fjeldmark.

  Grene og blade
  Kryblyng har nedliggende eller opstigende grene med modsat stillede blade. Bladene er elliptiske og læderagtige med nedrullet bladrand og lyse hår på undersiden.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er klokkeformede og lyserøde med mørkerødt bæger og stilk. Frugtkapslen er rød og kugleformet.

 • Mosebølle (Blåbær)

  Klik for at læse mere

  Mosebølle (Blåbær)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kigutaarnat nagguii
  Latinsk navn: Vaccinium uliginosum
  Engelsk navn: Arctic Blueberry, Bog Bilberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Mosebølle er en meget grenet dværgbusk, der vokser i moser og på heder i det meste af Grønland. Planten er meget almindelig.

  Grene og blade
  Mosebølle har gråbrune, hårede grene og danner ofte tætte krat. Bladene er netmønstrede, ovale og helrandede med blågrå underside.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er krukkeformede og hvide eller rødlige. Bærrene er blåduggede og aflange. De hænger enkeltvis eller ganske få sammen.

 • Moslyng

  Klik for at læse mere

  Moslyng

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issutaasat
  Latinsk navn: Cassiope hypnoides
  Engelsk navn: Moss Heater
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Moslyng er en tæppedannende, moslignende dværgbusk, der vokser i snelejer.

  Stængel og blade
  Moslyng har oprette skud og grenede stængler med korte, stedsegrønne, nåleagtige blade.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er klokkeformede, hvide og nikkende med røde bægerblade og rød stilk. Kapslen er næsten kugleformet og åbner sig med 5 flige.

 • Pil, arktisk

  Klik for at læse mere

  Pil, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Issittup orpigaa
  Latinsk navn: Salix arctica
  Engelsk navn: Salix arctica
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Arktisk pil er en lav, liggende busk med grene, som kan slå rod. De nye skud er glatte.

  Blade
  Arktisk pil har ægformede eller elliptiske, bleggrønne blade. Unge blade har silkehåret underside.

  Blomster og frugter
  Han- og hunraklerne er oprette og sidder på henholdsvis han- og hunplanter. Kapslerne er tæt hårede og rødlige. De indeholder frø, der spredes med vinden.

 • Pil, blågrå

  Klik for at læse mere

  Pil, blågrå

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpigaq
  Latinsk navn: Salix glauca
  Engelsk navn: Northern Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Blågrå pil er en nedliggende eller opret busk, der vokser på heder, fjeldmark, i urtelier og ved vandløb. Busken danner ofte krat.

  Blade
  Bladene er blå- eller grågrønne, filthårede og aflange, elliptiske eller ægformede med hel rand.

  Blomster og frugter
  Planten har gullige til mørkt gulbrune han- og hunrakler, der sidder på hver sin plante. Kapslerne er grønlige og hårede med gulbrunt, håret rakleskæl.

 • Pil, dværg-

  Klik for at læse mere

  Pil, dværg-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Piluusat
  Latinsk navn: Salix herbacea
  Engelsk navn: Herb-like Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Dværgpil er en lav dværgbusk med tynde, underjordiske grene, der slår rødder. Busken vokser i urtelier, mos og snelejer.

  Blade, blomster og frugter
  Grenspidserne stikker op af jorden. De har hver 2-4 blade, som er runde, fint savtakkede og glinsende. Dværgpil har små, kugleformede han- og hunrakler, der sidder på forskellige planter. Hunraklerne har 2-9 blomster. De bliver senere til rødbrune kapsler.

 • Pil, tundra-

  Klik for at læse mere

  Pil, tundra-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Orpigaq masarsummiu
  Latinsk navn: Salix arctophila
  Engelsk navn: Northern Willow
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Pileordenen
  Familie: Pilefamilien  Tundrapil vokser i moser, mos og kær i SV-Grønland mod nord til Uummannaq.

  Grene og blade
  Tundra-pil er en dværgbusk med nedliggende, rodslående grene og elliptiske eller ægformede blade med blank, mørkegrøn overside og lys blågrøn underside.

  Blomster
  Tundrapil har oprette, rødlige rakler med lange hår. Han- og hunraklerne sidder på forskellige planter.

 • Post, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Post, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qajaasaq
  Latinsk navn: Rhododendron groenlandicum, Ledum groenlandicum
  Engelsk navn: Bog Labrador Tea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Grønlandsk post er en dværgbusk, der findes i heder, krat og moser i SV-Grønland.

  Grene og blade
  Busken har hårede, opstigende grene og stedsegrønne, lancetformede blade med indrullet rand. Bladene er dækket af rustbrune hår på undersiden.

  Blomster
  Grønlandsk post har hvide blomster med 5 kronblade og 5-8 støvdragere. Blomsterstanden er en skærm med 12-30 blomster i hver.

 • Post, mose-

  Klik for at læse mere

  Post, mose-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qajaasaaraq
  Latinsk navn: Rhododendron tomentosum, Ledum palustre
  Engelsk navn: Marsh Labrador-tea
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Mosepost vokser i V-Grønland i moser og fugtige, mosrige heder.

  Grene og blade
  Mosepost er en dværgbusk med opstigende, hårede grene og stedsegrønne blade. De er dækket af rustbrune hår på undersiden og er smalle med indrullet rand. Om vinteren hænger bladene.

  Blomster
  Busken har store, hvide skærme med 10-25 blomster i hver. Blomsterne har 5 kronblade og 10 støvdragere.

 • Revling, fjeld- (Sortebær)

  Klik for at læse mere

  Revling, fjeld- (Sortebær)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Paarrnaqutit (Paarnat)
  Latinsk navn: Empetrum hermaphroditum
  Engelsk navn: Crowberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien  Fjeld-revling kaldes også sortebær, og de er meget almindelige i heder og moser, især i fugtige kystegne.

  Grene og blade
  Fjeldrevling er en forgrenet dværgbusk med tætsiddende, nåleformede og stedsegrønne blade.

  Blomster og frugter
  Buskens blomster er meget små, sortrøde og tvekønnede. De sidder i de øverste bladhjørner. Frugterne er store, sorte stenfrugter.

 • Rypelyng (Fjeldsimmer)

  Klik for at læse mere

  Rypelyng (Fjeldsimmer)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Umerluusaq
  Latinsk navn: Dryas integrifolia
  Engelsk navn: Mountain Avens
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien


  Grønlandsk fjeldsimmer eller rypelyng findes over hele Grønland i fjeldmarker og på tørre, grusede heder.

  Grene, blade og blomster
  Planten er lav og pudedannende med nedliggende grene og op til 6 cm høje blomsterstængler. Bladene er vintergrønne, læderagtige, glinsende på oversiden og hvidfiltede på undersiden. De sidder på korte stilke. Blomsterne er hvide med 7-9 kronblade, mange girfler og støvblade samt et rødt, håret bæger. Griflerne forlænges i frugtstadiet.

 • Røn, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Røn, grønlandsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Napaartoq
  Latinsk navn: Sorbus groenlandica
  Engelsk navn: Mountain Ash
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Rosenordenen
  Familie: Rosenfamilien  Grønlandsk røn findes i det indre S-Grønland i pile- og birkekrat.

  Blade
  Planten har 10-20 cm store, uligefinnede blade med 6-7 par småblade og et for enden. Småbladene er elliptiske og savtakkede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er små og hvide med fem kronblade. De er samlet i 6-10 cm store, tætte halvskærme. Frugten er et surt, orangerødt bær.

 • Timian, skotsk

  Klik for at læse mere

  Timian, skotsk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tupaarnaq
  Latinsk navn: Thymus praecox
  Engelsk navn: Arctic Thyme
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Læbeblomstordenen
  Familie: Læbeblomstfamilien  Skotsk timian er en lav, tæppedannende dværgbusk, der vokser i græslier, heder og krat.

  Stængel og blade
  Bladene er ovale og læderagtige med hår ved stilken. De dufter krydret og kan bruges som krydderi. Stænglerne er krybende og firkantede med hår på to sider.

  Blomster
  Blomsterne er rødviolette og samlet i tætte, endestillede hoveder på oprette stængler. Både blomsterkronen og bægeret er 2-læbet.

 • Tyttebær

  Klik for at læse mere

  Tyttebær

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kimmernaqutit (Kimmernat)
  Latinsk navn: Vaccinium vitis-idaea
  Engelsk navn: Rock Cranberry
  Gruppe: Træer og buske
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Lyngordenen
  Familie: Lyngfamilien


  Tyttebær er en stedsegrøn dværgbusk, der kan danne store, tætte bevoksninger. Den er almindelig i heder og moser.

  Blade, blomster og frugter
  Bladene er ovale, små, skinnende og læderagtige med en tydelig fure i midten og mørke kirtler på undersiden.
  Buskens blomster er hvide til blegrøde og klokkeformede med fem kronbladsflige. De sidder 5-10 sammen i en kort klase. Bærrene er først hvide, senere modnes de og bliver røde. Bærret er kuglerundt, saftigt og syrligt. Tyttebær plukkes og bruges til fx marmelade eller gelé.