Rypelyng (Fjeldsimmer)

Grønlandsk navn: Umerluusaq
Latinsk navn: Dryas integrifolia
Engelsk navn: Mountain Avens
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Rosenordenen
Familie: Rosenfamilien


Grønlandsk fjeldsimmer eller rypelyng findes over hele Grønland i fjeldmarker og på tørre, grusede heder.

Grene, blade og blomster
Planten er lav og pudedannende med nedliggende grene og op til 6 cm høje blomsterstængler. Bladene er vintergrønne, læderagtige, glinsende på oversiden og hvidfiltede på undersiden. De sidder på korte stilke. Blomsterne er hvide med 7-9 kronblade, mange girfler og støvblade samt et rødt, håret bæger. Griflerne forlænges i frugtstadiet.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
  • Blade: 5-15 mm lange
Fjeldsimmer (Rypelyng) - Dryas integrifolia - Mountain Avens