Potentil, Egedes

Grønlandsk navn: Musaq
Latinsk navn: Potentilla egedii
Engelsk navn: Pacific Silverweed
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Rosenordenen
Familie: RosenfamilienEgedes potentil er almindelig og udbredt i Grønland mod nord til Upernavik og Ittoqqortoormiit. Urten vokser på sandet og leret bund på strandenge og strandbredder.

Stængel og blade
Planten er lav med krybende, rødlige udløbere og opstigende stængler. Bladene er stilkede og uligefinnede. De har hver 3-5 par småblade med tandet spids.

Blomster
Potentilens blomster sidder enkeltvis i enden af stænglerne. De er gule og 15-25 mm store.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
  • Flerårig
  • Højde: 3-10 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Uligefinnede med 3-5 par småblade
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Nødder med frø
Egede's potentil - Potentilla egedii - Pacific Silverweed