Ensian, salt-

Grønlandsk navn: Pilikkiusaq
Latinsk navn: Gentianopsis detonsa
Engelsk navn: Serrate Gentian
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Snokronede
Familie: EnsianfamilienSalt-ensian er ret sjælden og findes kun enkelte steder i SV- og NØ-Grønland. Urten vokser på strandenge og ved saltsøer.

Stængel og blade
Stænglerne er lange og smalle med linieformede stængelblade. Ved grunden har planten en spinkel bladroset af ovale grundblade.

Blomster
Salt-ensians blomster er store, blåviolette og tragtformede med fire kronblade. Blomsterne sidder i enden af stænglerne.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
  • En- eller toårig
  • Højde: 5-25 cm
  • Blade: Ovale, linjeformede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Kapsel med mange frø
Pilikkusaq - Salt-ensian - Gentianopsis detonsa - Serrate Gentian