Hønsetarm, arktisk

Grønlandsk navn: Qaqortuaraq
Latinsk navn: Cerastium alpinum
Engelsk navn: Arctic Mouse-ear
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Nellikeordenen
Familie: NellikefamilienArktisk hønsetarm er udbredt i hele Grønland. Urten vokser på tørre klipper og i fjeldmark samt på fugtig bund i krat, snelejer og urtelier.

Stængel og blade
Plantens blade og stængel er dækket af korte, gullige hår. Stænglen er opret eller opstigende, og bladene sidder parvist modsat overfor hinanden. Planten danner tætte tuer.

Blomster og frugter
Hønsetarmens blomster er store og hvide med fem fligede kronblade. Frugten indeholder mange frø og er en aflang til cylinderformet kapsel med 10 flige.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
  • Flerårig
  • Højde: 5-20 cm
  • Blade: Ovale til æg- eller lancetformede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Kapsel med frø
Arktisk hønsetarm - Cerastium alpinum - Arctic Mouse-ear