Ranunkel, dværg-

Grønlandsk navn: Sungaartuaraq
Latinsk navn: Ranunculus pygmaeus
Engelsk navn: Pigmy Buttercup
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Ranunkelordenen
Familie: RanunkelfamilienDværg-ranunkel er almindelig i Grønland, hvor den vokser i snelejer, i våde urtelier og på fugtig bund.

Stængel og blade
Plantens stængler er krybende eller opstigende med langstilkede grundblade og ustilkede stængelblade. Bladene er lysegrønne og fligede.

Blomster og frugter
Ranunklens blomster sidder enkeltvis, er lysegule og 5-10 mm store. Bægerbladene er længere end kronbladene. Frugten er en nød med et lille, krumt næb.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
  • Flerårig
  • Højde: 2-10 cm
  • Blade: 3-5 fligede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Nød med frø
Dværg-ranunkel - Ranunculus pygmaeus - Pigmy Buttercup