Grønlandsk navn: Sikkersorpalik
Latinsk navn: Achillea millefolium
Engelsk navn: Yarrow
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kurvblomstordenen
Familie: KurvblomstfamilienAlmindelig røllike er udbredt i S-Grønland, især ved bebyggelse. Urten er også indført i byer i V-Grønland mod nord til Sisimiut.

Stængel og blade
Planten er håret med en rank og opret stængel. Bladene sidder spredt. Lige over jorden har rølliken bladrosetter, der overvintrer og danner nye stængler om foråret.

Blomster og frugter
Røllike har små hvide blomsterkurve, der er samlet i tætte halvskærme. Kurvene består af hvide skiveblomster med rørformede kroner og gullige randblomster med tungeformet krone. Frøene spredes om vinteren med vinden.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Fjeldet
    Flerårig
  • Højde: 15-60 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Lancetformede, 2-3 gange fjersnitdelte
  • Blomstrer: Juni-oktober
  • Frugt: Nød/kapsel med frø
Almindelig røllike - Achillea millefolium - Yarrow