NELLIKEFAMILIEN

 • Fladstjerne, ranke-

  Klik for at læse mere

  Fladstjerne, ranke-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasaq siaangasoq
  Latinsk navn: Stellaria humifusa
  Engelsk navn: Low Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Ranke-fladstjerne vokser på strandegne, strandbredder og næringsrig bund. Urten danner lave måtter eller tuer.

  Stængel og blade
  Planten har 5-25 cm lange nedliggende og krybende stængler med parvis modsatte blade. Bladene er ovale og tykke.

  Blomster og frugter
  Blomsterne sidder enkeltvis eller få sammen. De har grønne støtteblade og fem hvide kronblade, der er meget dybt tvedelte.

 • Fladstjerne, stilk-

  Klik for at læse mere

  Fladstjerne, stilk-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasaq napasoq
  Latinsk navn: Stellaria longipes
  Engelsk navn: Long-stalked Starwort
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Stilk-fladstjerne er en meget variabel art. Den vokser på tør bund og danner løse tuer. Planten er udbredt i hele Grønland.

  Stængel og blade
  Stænglerne er oprette med grønne til blågrønne blade. De er normalt lancet- eller ægformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide med fem dybt tvedelte kronblade. Fladstjernens frugt er en kapsel, der åbner sig med seks tænder.

 • Fuglegræs

  Klik for at læse mere

  Fuglegræs

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ulloriaasannguaq
  Latinsk navn: Stellaria media
  Engelsk navn:Common Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Fuglegræs vokser på gødet bund ved beboelse, på marker og ved fuglefjelde.

  Stængel og blade
  Urten er ret spinkel og kan både være nedliggende og opstigende. Stænglerne er tynde og hårede med korsvis modsatte blade. Bladene har ingen eller korte stilke.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er små og stilkede med fem hvide kronblade, der et dybt kløvede. Kapslen åbner sig med seks klapper, så frøene drysser ud af kapslen og bliver spredt.

 • Hønsetarm, arktisk

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq
  Latinsk navn: Cerastium alpinum
  Engelsk navn: Arctic Mouse-ear
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Arktisk hønsetarm er udbredt i hele Grønland. Urten vokser på tørre klipper og i fjeldmark samt på fugtig bund i krat, snelejer og urtelier.

  Stængel og blade
  Plantens blade og stængel er dækket af korte, gullige hår. Stænglen er opret eller opstigende, og bladene sidder parvist modsat overfor hinanden. Planten danner tætte tuer.

  Blomster og frugter
  Hønsetarmens blomster er store og hvide med fem fligede kronblade. Frugten indeholder mange frø og er en aflang til cylinderformet kapsel med 10 flige.

 • Hønsetarm, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, fjeld-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq meqqulualik
  Latinsk navn: Cerastium alpinum
  Engelsk navn: Alpine Mouse-ear
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Fjeld-hønsetarm vokser på tør bund i urtelier, pilekrat og på heder. Fjeld-hønsetarm minder meget om arktisk-hønsetarm.

  Stængel og blade
  Stængler og blade er dækket af kirtelhår og lådne, hvide hår, der sidder som uldtotter i spidsen af bladene. Bladene sidder parvist modsat overfor hinanden.

  Blomster og frugter
  Hønsetarmens blomster er hvide med fem fligede kronblade. Kapslen er aflang til cylinderformet med 10 flige og tilspidset, krum top.

 • Hønsetarm, tregriflet

  Klik for at læse mere

  Hønsetarm, tregriflet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaqortuaraq ulloriaasangasoq
  Latinsk navn: Cerastium cerastoides
  Engelsk navn: Starwort Chickweed
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Tregriflet hønsetarm vokser på fugtig bund i urtelier og snelejer samt på gødet bund ved beboelser.

  Stængel og blade
  Planten er lille og spinkel med krybende til opstigende stængler. Den vokser i løse tuer. Bladene er lysegrønne og linjeformede.

  Blomster og frugter
  Blomsterne er hvide med fem dybt tvedelte kronblade og tre grifler. Frugten er en mangefrøet kapsel, der åbner sig med seks flige.

 • Limurt, tue-

  Klik for at læse mere

  Limurt, tue-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappaluttuaqqat
  Latinsk navn: Silene acaulis
  Engelsk navn: Moss Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Tue-limurt findes i hele Grønland på sandet og gruset bund i fjeldmark og på heder.

  Stængel og blade
  Urten er lav og vokser i tætte, græsgrønne tuer eller puder. Rosetbladene er linjeformede, stive og spidse med hårede kanter.

  Blomster
  Tue-limurt har enlige, kortstilkede blomster med fem lyserøde eller rødviolette kronblade og opret, rødligt bæger. Blomsterne er velduftende.

 • Pragtstjerne, lygte-

  Klik for at læse mere

  Pragtstjerne, lygte-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Kuinaq
  Latinsk navn: Melandrium apetalum, Silene uralensis
  Engelsk navn: Mountain Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Lygte-pragtstjerne vokser i fugtige fjeldmarker, urtelier, kær og hedelavninger.

  Stængel og blade
  Stænglen er stiv og håret med kirtler foroven og 2-3 stængelblade samt flere, lancetformede grundblade ved basis.

  Blomster og frugter
  Pragtstjernens blomster er først nikkende, men retter sig senere op. De lilla kronblade er næsten skjult af det store, oppustede bæger med mørkeviolette strenge. Hver stængel bærer 1-2 blomster.

 • Stenurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Stenurt, lodden

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tullerunnakkuluk
  Latinsk navn: Sedum villosum
  Engelsk navn: Hairy Stonecrop
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Lodden stenurt vokser på fugtige, sydvendte klipper, ved bække, kilder, vandløb og små vandfald samt på anden fugtig jordbund.

  Stængel og blade
  Lodden stenurt har cylinderiske, sukkulente, rødlige blade, der sidder spredt og tæt på stænglerne. Både stængler og blade er lådne af kirtelhår.

  Blomster
  Blomsterstanden er en fåblomstret kvast. Blomsterne er lyserøde med fem lange, spidse kronblade og fem korte bægerblade med kirtelhår.

 • Tjærenellike, alpe-

  Klik for at læse mere

  Tjærenellike, alpe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn:Tunguarnitsoq
  Latinsk navn: Viscaria alpina
  Engelsk navn: Red Alpine Campion
  Gruppe: Urter
  Klasse: Tokimbladet
  Orden: Nellikeordenen
  Familie: Nellikefamilien  Alpe-tjærenellike vokser i tørre heder og krat, klippesprækker, fjeldmarker og urtelier. Urten findes SV- og SØ-Grønland.

  Stængel og blade
  Plantens blade er ustilkede, glatte og linie- eller lancetformede. Ved grunden er de samlet i en bladroset. Stængelbladene sidder parvis modsatte overfor hinanden. Stænglen er glat og violet.

  Blomster
  Alpe-tjærenellikens blomster er lyserøde til violette og består af fem dybt kløftede kronblade. Blomsterstanden er en tæt klase.