Havet


Tema om havet

I Asimis tema om havet kan du lære om havets dyr og planter. Du kan læse artikler om de enkelte dyr og planter, og du kan løse opgaver. Du kan også finde links til andre netsider, så du selv kan arbejde videre med et emne.

fugle fisk havpattedyr krebsdyr bløddyr havalger


Undersøgelser ved kyst og hav

På Asimi kan du finde forslag til undersøgelser og aktiviteter ved kyst og hav. Der er udarbejdet foldetavler, med dyr og planter fra Asimi. Foldetavlerne er lige til at have i en lomme, så du kan undersøge dyr og planter ude i naturen

læs mere


Quizzer og opgaver

Du kan teste din viden om havets dyr og planter med Asimis mange quizzer og opgaver. Opgaverne kan printes, men quizzerne skal løses på en computer, en tablet eller en Ipad. Mange af quizzerne kan løses på tid.

læs mere