Apatit

Qallunaatut atia: Apatit
Tuluttut atia: Apatite
Mineralitut suussusia: Fosfatit

Taaguutaa Apatit mineralinut assigiinngitsut pingasunut atorpoq: Flourapatit, klorapatit aamma hydroxylapatitinut. Mineralit taakku pingasut assigiinngissutilerujussuunngillat. Apatit ujaqqani assigiinngitsut pingasuni nassaassaavoq: Innermik anitsisartuni, assigiinngitsunik qaleriiaani (kinnganerni) aamma kissamit naqitsinermillu sunnerneqarlutik allanngorsimasuni.

Ilisarnaatai
Apatit qorsorpaluttuugajuppoq, aammali qalipaateqarsinnaavoq sungarpaluttumik, tungujungajattumik, aappaluttoq kajuartumik tunguusamilluunniit. Ajornaatsumik nassaarineqarsinnaavoq, mineralinit eqqaminiittunit allaniit allaanerulluinnartuugami. Krystaleqarajuppoq arfinilinnik teqeqqulinnik ersarissunik.

Atorneqarnera
Apatit fosforimiittuuvoq (P), fosfatmineraliulluni naggorissaasiornermi atorneqartartoq. Pinnersaasiarineqarsinnaagaluarluni qaqutiguinnaq taamatut atorneqartarpoq mineraliugami aqitsoq (manngissusia: 5).

Foto: Bjarne Ljungdahl
Paasissutissat
  • Sorlernut ilaava: Ujaqqanik pilersitsisartunut
  • Manngissusia: 5
  • Tangertussusia: 3,2
  • Kemiimi formelia: Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)
  • Qalipaataa: Qalipaaterpassualik (qalipaateqanngitsoq, qorsuk, kajortoq imaluunniit qaqortoq
  • Kigarlugu qalipaataa: Qaqortoq
  • Qillarissusia: Igalaaminertut qillissusilik
Nalunngiliuk?
Apatit mineraliuvoq uumasut qimerlullit tamarnik kigutaanniillunilu saaniiniittoq.