Qallunaatut atia: Tyttebær
Latiinerisut atia: Vaccinium vitis-idaea
Tuluttut atia: Rock Cranberry
Sorlernut ilaava: Orpinnut orpikkanullu
Naasoqatai: Naaqqaatit marlunnik pilutallit
Ordeni: Paarnaqutikkut
Ilaqutai: Paarnaqutit


Kimmernaqutit orpigaaraavoq qorsuujuaannartoq, eqimattakkuutaarluni naasartoq. Nalinginnaavoq paarnaqutaannalinni masarsunnilu.

Pilutai, sikkersui inerittuilu
Pilutai tumaasat mikisut issukullaat, qitermikkut erseqqissumik avinniisallit atai taartunik qinersiisallit. Sikkersui qaqortut aappalungusersut qarsungasut 5-nik sipiniusallit. Eqimattat 5-10-kkuutaartarput. Paarnai qaqortut inerikkaangamik aappaluttunngortarput, ammallorissut, isseqarluartut, seernalaartut. Kimmernat marmeladeliarineqartarput gelé-liarineqartarlutilluunniit.

Siaruarsimanera:
Udbredelse i Grønland
Paasissutissat:
  • Naaffia: Sumi tamaani
  • Ukiuni arlalinni uumasarpoq
  • Takissusia: 5-25 cm
  • Sorlaa: Nukerualik
  • Pilutai: Tumaasat
  • Sikkertarpoq: Maaji-juuni
  • Inerittui: Paarnai aggusti-septembarimi inerittarput
Kimmernaqutit (kimmernat) - Tyttebær - Vaccinium vitis-idaea - Rock Cranberry