Immap miluumasui

--iusunit 1

Immap miluumasui suut nalunngiligit? Uumasup taaguutaa eqqortoq assip sanianiittoq toqqaruk.

Titartakkat toorsinnaavatit angisuunngorlugillu takullugit.

Nalorsitsaarut aallartiguk