Sullernit

--iusunit 1

Sullernit suut nalunngiligit? Sullernup taaguutaa assip saniani allaqqasuniittoq toqqaruk.

Titartakkat toorsinnaavatit angisuungorlugillu takullugit.

Nalorsitsaarut aallartiguk